Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Hlavní stránka / Vzdělávání / Odborné školy / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Na VŠCHT Praha se zabývají vědou a výzkumem a výchovou vysokoškolských odborníků v oboru skla, keramiky a anorganických pojiv dvě pracoviště Fakulty chemické technologie - Ústav skla a keramiky (ÚSK) a Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště VŠCHT Praha a ÚSMH AVČR (LAM). Tato pracoviště jsou plně vybavena pro výzkum anorganických nekovových materiálů. Jejich výzkumné aktivity jsou zaměřeny zejména na následující oblasti:

  • Nové typy skel a keramiky - biokeramika a bioskla pro kostní náhrady, konstrukční keramika, skla pro imobilizaci odpadů, křišťálová skla s nízkým obsahem těžkých kovů, iontově vodivá skla, skelné membrány pro palivové články
  • Funkční vrstvy na sklech a dalších substrátech – vrstvy chemicky a mechanicky odolné, fotokatalytické, antireflexní, baktericidní, bioaktivní
  • Žárovzdorné vláknité kompozity s cementovým pojivem, koroze žáromateriálů
  • Vysoce pevné cementy a jejich použití pro žárovzdorné účely
  • Transportní a koloidně-chemické jevy a jejich vliv ve výrobních procesech tradiční a moderní keramiky
  • Fyzikální a matematické modelování sklářských tavicích pecí a procesů
  • Chemická odolnost skel pro lékařské, farmaceutické a potravinářské účely
  • Nové aplikace metod elektronové a optické mikroskopie a mikroanalytických metod pro hodnocení anorganických materiálů a pro analýzu povrchů pevných látek
  • Modelování struktury skel

ÚSK a LAM nabízejí studium ve všech třech stupních vysokoškolského studia, tedy v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech. Studovat na těchto pracovištích mohou posluchači následujících oborů:

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Studijní program Aplikovaná chemie a materiály
obory Chemie a technologie materiálů; Chemie materiálů pro automobilový průmysl 

Studijní program Syntéza a výroba léčiv
obor Syntéza a výroba léčiv

Studijní program Biomateriály pro medicínské využití
obor Biomateriály pro medicínské využití 

Studijní program Forenzní analýza
obor Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření na materiály a organické látky) 

Studijní program Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví-uměleckořemeslných děl
obory Technologie konzervování a restaurování; Konzervování-restaurování      uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky (4 roky) 

 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství
obory Anorganické nekovové materiály;  Nanomateriály 

Studijní program Syntéza a výroba léčiv
obor Výroba léčiv 

Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
obor Technologie konzervování a restaurování

 

Doktorské studijní programy a obory (4 roky, titul Ph.D.)

Studijní program Chemie a technologie materiálů
obor Chemie a technologie anorganických materiálů 

Studijní program Syntéza a výroba léčiv
obor Léčiva a biomateriály

 

Základními obory, zaměřenými na chemii a technologii skla, keramiky a anorganických pojiv jsou v bakalářském stupni Chemie a technologie materiálů, v magisterském Anorganické nekovové materiály a v doktorském Chemie a technologie anorganických materiálů. I v ostatních nabízených oborech získají studenti, kteří své kvalifikační práce zpracovávají na ÚSK a LAM, základní znalosti z technologie a vlastností anorganických nekovových materiálů.

Podrobné informace o škole naleznete na www.vscht.cz


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.