Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2005 - 2010

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2010 / Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2005 - 2010

V této části výroční zprávy jsou zachyceny charakteristické hodnoty hlavních produkčních ukazatelů sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 2010 a v  letech 2005 – 2010. V kontextu reálného vnějšího i vnitřního prostředí České republiky, na základě těchto dat, je cílem rozebrat a popsat hlavní trendy vývoje ekonomických ukazatelů sklářského a keramického průmyslu v uvedených letech.

V úvodu rozboru vývoje průmyslu skla a keramiky je uveden, pro uvědomění si širších souvislostí, přehled základních makroekonomických ukazatelů pro Českou republiku ve sledovaném období 2005 – 2010. 

Hlavní makroekonomické indikátory České republiky v období 2005-2010

                        ( Český statistický úřad - červenec 2011 ) 

   

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hrubý domácí produkt

průměrný růst v %, reálně

6,3

6,8

6,1

2,5

-4,1

2,3

Průměrná míra inflace

průměrný růst v %

1,9

2,5

2,8

6,3

1,0

1,5

Míra nezaměstnanosti

průměrný růst v %

9,0

8,1

6,6

5,5

8,0

9,0

Růst průměrné reálné mzdy

v %

3,0

4,0

4,3

1,9

3,0

0,5

Obchodní bilance

mld. Kč

41,9

39,8

86,1

67,8

149,5

124,5

CZK / EUR

průměr za rok

29,8

28,3

27,8

24,9

26,4

25,3

CZK / USD

průměr za rok

24,0

22,6

20,3

17,0

19,1

19,1

                         

Za celý rok 2010 stoupl hrubého domácího produktu reálně o 2,3 % ve srovnání s rokem 2009, kdy se ekonomika propadla o 4,1 %. Rychle rostl zpracovatelský průmysl. Spotřebitelská inflace i růst cen výrobků byl nižší než v EU 27. Průměrná nominální i reálná měsíční mzda v české ekonomice se v roce 2010 vyvíjela nepříznivě. Zpevňovala Kč ve vztahu k EUR. Ustálený byl vývoj ve vztahu k USD.

Dále uvedená data a rozbory byly shromážděny a zpracovány pro průmysl skla a keramiky, jako oblasti českého zpracovatelského průmyslu, která odpovídá charakteristickému zaměření činností podniků sdružených v Asociaci. Zvolený způsob popisu průmyslového vývoje vychází ze sledování dat uspořádaných do jednotlivých oborů průmyslu skla a keramiky. Pro rozbor za rok 2010 byla použita dostupná statistická data za firmy s více než 50 zaměstnanci aktuální k 30. 6. 2011. 

Od roku 2008 produkce není vykazována Českým statistickým úřadem jednotně v tunách, ale např. v m², kusech, kg atd. Z tohoto důvodu, proti dřívějším zpracování, není v této zprávě uváděna informace o produkci v hmotných jednotkách v jednotlivých výrobních oborech. 

Cenové indexy pro skupinu výrobků průmyslu skla a keramiky

Meziroční cenové indexy

REPR

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CG 23

Ostatní nekovové minerální výrobky

100,7

101,4

105,4

102,4

98,0

97,3

CG 231

Sklo a skleněné výrobky

99,7

101,4

108,4

98,1

93,6

97,9

CG 232

Žáruvzdorné výrobky

97,1

101,1

102,0

103,3

102,9

97,7

CG 234

Ostatní porcelánové a keramické výrobky

98,1

99,2

102,2

105,5

104,1

98,1

Meziroční cenové indexy (stejné období předchozího roku = 100%)

 

 

 

 

Celkový průměrný cenový index Ostatních nekovových minerálních výrobků poklesl meziročně o 0,7 p. b. Výrazně poklesl cenový index u skupiny Ostatní porcelánové a keramické výrobky a Žáruvzdorné výrobky. 

Kumulativní cenové indexy

REPR

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CG 23

Ostatní nekovové minerální výrobky

100,7

102,1

107,6

110,2

108,0

105,0

CG 231

Sklo a skleněné výrobky

99,8

101,2

109,7

107,6

100,7

98,6

CG 232

Žáruvzdorné výrobky

97,1

98,2

100,2

103,5

106,4

104,0

CG 234

Ostatní porcelánové a keramické výrobky

98,0

97,4

99,5

105,0

109,3

107,3

Kumulativní cenové indexy (2004=100%)

 

 

 

     

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

15,86

15,99

17,76

18,17

13,96

14,09

100,9

Obalové sklo

4,96

4,75

4,84

4,33

3,71

3,42

92,2

Ostatní sklo

13,33

12,70

12,39

11,14

9,63

7,05

73,2

Skleněná vlákna

4,23

4,53

5,42

4,39

4,74

5,11

107,8

Užitkové sklo

5,30

5,38

5,77

5,00

1,78

2,34

131,5

Sklo celkem

43,68

43,35

46,18

43,03

33,82

32,01

94,6

Užitkový porcelán a keramika

2,63

2,34

2,90

2,66

0,93

1,06

114,0

Technická a zdravotnická keramika

3,00

3,86

3,59

4,12

3,32

3,65

109,9

Keramika celkem

5,63

6,20

6,49

6,78

4,25

4,71

110,8

Sklo a keramika celkem

49,31

49,55

52,67

49,81

38,07

36,72

96,5

V roce 2010 dosáhla výše tržeb ve sledovaných oborech 36,72 mld. Kč, což je o 3,5 % méně než v roce 2009.

V roce 2010 se oživením zahraniční poptávky, především z Německa, zvýšily tržby s výjimkou ostatního skla, ve všech   výrobních oborech.

Výše tržeb plochého skla se v roce 2010 proti roku 2009 zvýšila o 0,9 % (1,03 mld.Kč). Produkce plochého skla je závislá na vývoji stavebnictví a automobilovém průmyslu. Krize, která se v roce 2009 naplno projevila, výrazně zasáhla stavebnictví, kde došlo k výraznému snížení poptávky. V roce 2010 pokles stále pokračoval. Stavební produkce meziročně poklesla o 7,8 %, z toho např. zahájená výstavba bytů o 24,6 % a bylo dokončeno o 5,3 % bytů. Veřejné zakázky celkem poklesly o 37 % (údaje Svazu podnikatelů ve stavebnictví). Na rozdíl od stavebnictví, se příznivě vyvíjel automobilový průmysl. Proti roku 2009 se zvýšil o 9,4 % počet vyrobených silničních vozidel (1 094 988 kusů), z toho osobních automobilů o 9,5 % (1 072 263 kusů);(údaje Sdružení automobilového průmyslu). 

Tržby obalového skla dosáhly v roce 2010 výše 3,42 mld.Kč, proti roku 2009 poklesly o 7,8 %. Přetrvávající ekonomická krize a konkurenční prostředí se projevily poklesem cen na domácím i zahraničním trhu. Silnou konkurencí obalového skla jsou obaly z plastů.    

O 24,8 % (2,58 mld.Kč) se proti roku 2009 snížily tržby ostatního skla. Tato skupina zahrnuje široký sortiment výrobků (technické a laboratorní sklo, dlaždice a cihly ze skla, skleněné polotovary pro bižuterii atd.). Poptávka je velmi nevyrovnaná. Stálý pokles je dán poklesem poptávky po skleněných polotovarech pro bižuterii (cca 60 % tržeb skupiny ostatního skla) a technickém skle . Vliv zde může mít i statistické vykazování obzvláště u malých firem.

Tržby skleněných vláken a výrobků z nich meziročně vzrostly o 7,8 % (0,37 mld.Kč). Zvýšení tržeb ovlivnil vzestup evropské ekonomiky v roce 2010.   

Meziročně se zvýšily tržby užitkového skla o 31,5 % (0,37 mld.Kč). V roce 2010 došlo nejen k oživení poptávky, ale noví majitelé zahájili výrobu ve firmách Crystal BOHEMIA, a.s., Crystalex CZ, s.r.o. a Crystalite Bohemia, s.r.o.

Propad v tržbách ostatního skla byl tak výrazný (2,58 mld.Kč), že ovlivnil vývoj tržeb celkem za sklářský průmysl. Snižující se poptávka stále zasahuje technické sklo a skleněné polotovary pro bižuterii.  

Zvýšení tržeb v užitkovém porcelánu a keramice o 14,0 % (0,13 mld.Kč) je důsledkem obnovení výroby ve společnosti THUN 1794, a.s. (dříve Karlovarský porcelán, a.s.). I v roce 2010 klesala poptávka jak v České republice tak zahraničí.  

V technické a zdravotnické keramice se zvýšily tržby o 9,9 % (0,33 mld. Kč). Tržby sanitární keramiky se snížily o 0,11 mld.Kč, naopak se zvýšily tržby technické keramiky (0,44 mld.Kč).

Pracovníci  

Průměrný evidenční počet pracovníků (osob)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

4 134

4 151

4 683

5 175

4 453

4 256

95,6

Obalové sklo

1 283

1 233

1 198

1 150

1 143

1 202

105,2

Ostatní sklo

13 182

13 364

12 865

10 206

7 447

5 361

72,0

Skleněná vlákna

1 559

1 561

1 670

1 529

1 259

1 188

94,4

Užitkové sklo

8 635

7 436

6 911

6 020

1 931

2 402

124,4

Sklo celkem

28 793

27 745

27 327

24 080

16 233

14 409

88,8

Užitkový porcelán a keramika

4 908

4 234

4 136

3 749

1 751

1 900

108,5

Technická a zdravotnická keramika

3 124

3 215

2 917

3 411

1 885

2 576

136,7

Keramika celkem

8 032

7 449

7 053

7 160

3 636

4 476

123,1

Sklo a keramika celkem

36 825

35 194

34 380

31 240

19 869

18 885

95,0

Celkový počet pracovníků průmyslu skla a keramiky vykázaný v roce 2010   proti předcházejícímu roku poklesl o 984 osob (o 5,0 %), z toho ve sklářském průmyslu poklesl o 11,2 %, v keramickém průmyslu se zvýšil o 23,1 %. Meziroční vývoj počtu pracovníků v jednotlivých oborech je různý.

Do poklesu pracovníků v plochém skle se promítlo snížení ve výrobě plochého skla o 29,6 %. Naopak se o 8,4 % zvýšil počet pracovníků v oblasti tvarování a zpracování plochého skla.

O 5,2 % se zvýšil počet pracovníků obalového skla.

Snížení počtu pracovníků ve skupině ostatního skla o 2 086 osob je důsledkem kritické situace ve výrobě skleněných polotovarů pro bižuterii.

O 5,6 % se snížil počet pracovníků ve skleněných vláknech.

Výrazně se zvýšil (o 24,4 %) počet pracovníků v užitkovém skle. Důvodem je znovu zahájená výroba ve firmách Crystalex CZ, s.r.o., Crystal BOHEMIA, a.s. a Crystalite BOHEMIA, s.r.o.

Zvýšení počtu pracovníků v užitkovém porcelánu a keramice má stejný důvod jako v užitkovém skle. Byla obnovena výroba ve firmě THUN 1794, a.s.

Velmi výrazně (o 36,7 %) vzrostl počet pracovníků v technické a zdravotnické keramice (o 752 osob v technické keramice). Vzhledem k tomu, že nebyla uvedena do provozu nová kapacita, jedná se pravděpodobně o chybu ve vykazování.  

 

Průměrné měsíční mzdy

Průměrné měsíční mzdy (Kč)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

23 980

25 406

26 785

27 271

28 172

30 113

106,9

Obalové sklo

22 609

23 028

25 035

26 875

27 007

27 896

103,3

Ostatní sklo

16 014

17 043

17 798

19 745

20 223

21 979

108,7

Skleněná vlákna

27 603

28 734

29 196

31 351

31 351

30 783

98,2

Užitkové sklo

14 195

14 702

15 736

17 120

13 828

17 300

125,1

Užitkový porcelán a keramika

11 958

13 058

14 177

14 650

13 602

14 698

108,1

Technická a zdravotnická keramika

18 589

19 496

21 314

21 472

23 863

22 566

94,6

Sklo a keramika celkem

16 880

18 008

19 276

20 794

22 364

23 495

105,1

Meziroční vývoj mezi roky 2010 a 2009 průměrných měsíčních mezd dokumentuje hospodářskou situaci firem sklářského a keramického průmyslu.

S výjimkou skupiny technické a zdravotnické keramiky a skleněných vláken, průměrné mzdy meziročně vzrostly.

Pokračuje stále výraznější tendence v  diferenciaci mezd mezi obory, jejichž produkce jsou masové a prakticky plně automatizované (jako jsou produkce plochého skla, skleněných vláken a obalového skla) a obory, kde jsou častější změny (kratší výrobní série) v režimu liniových automatizovaných výrob a stále určitý podíl ručních výrob. Výrazně nad průměrnou mzdou  v České republice ( 23 951 Kč; Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí) jsou průměrné mzdy dosažené v oborech skleněných vláken a plochého a obalového skla. Pod úrovní průměrné mzdy v České republice je průměrná mzda dosahovaná ve skupině technická a zdravotnická keramika, z toho průměrná mzda v technické keramice byla 19 206 Kč a zdravotnické keramice 26 865 Kč.Výši průměrné mzdy ve skupině ostatních skel ovlivňuje na straně jedné posilování podílu kvalifikovanější práce (skupina výrob technického skla), na straně druhé nízké mzdy ve výrobě skleněných polotovarů pro bižuterii. Podle vývoje posledních tří let je zřejmé, že v této skupině získává převahu kvalifikovaná práce. Průměrné mzdy v užitkovém skle a užitkovém porcelánu, zůstávají hluboko pod průměrnou mzdou v České republice.

 

Produktivita práce z prodeje v běžných cenách

Produktivita práce z prodeje v běžných cenách (tis. Kč/prac.)

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

3 835

3 851

3 791

3 511

3 135

3 312

105,6

Obalové sklo

3 866

3 850

4 041

3 765

3 251

2 845

87,5

Ostatní sklo

1 011

951

963

1 092

1 293

1 315

101,7

Skleněná vlákna

2 710

2 905

3 246

2 837

3 762

4 304

114,4

Užitkové sklo

614

723

835

831

925

974

105,3

Užitkový porcelán a keramika

537

553

701

709

527

555

105,3

Technická a zdravotnická keramika

959

1 201

1 233

1 208

1 759

1 417

80,6

Sklo a keramika celkem

1 339

1 408

1 532

1 595

1 915

1 945

101,6

Všechny výše uvedené závěry (vývoj tržeb a počtu pracovníků a charakter produkce) se promítají do komplexnějšího ukazatele produktivity práce z prodeje. Produktivita průmyslu skla a keramiky jako celku meziročně vzrostla o pouze o 1,1 %. Proti nárůstu mezi roky 2009 a 2008 to je pokles o 18,6 % p.b. Hodnota 1 945 tis.Kč na pracovníka v roce 2010 je nejvyšší ze sledované vývojové řady. Vývoj produktivity byl však v jednotlivých oborech různý.

Meziroční pokles počtu pracovníků a růst tržeb plochého skla se příznivě promítly do růstu produktivity, která se zvýšila o 5,6 %.

Meziročně klesly v důsledku nízkých cen tržby obalového skla, ale zvýšil se počet pracovníků, což se promítlo do poklesu produktivity tohoto oboru o 12,5 %.

Nárůst produktivity práce ve skupině ostatního skla (o 1,7 %) je dán tím, že se postupně zvyšuje podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 

Do zvýšení produktivity práce skleněných vláken (o 14,4 %) se příznivě promítlo snížení   počtu pracovníků a naopak zvýšení tržeb tohoto oboru.

Zvýšení produktivity užitkového skla (o 5,3 %) je důsledkem pozitivních zásadních změn v největších firmách tohoto oboru.

Růst produktivity skupiny užitkového porcelánu a keramiky (o 5,3%) je v relaci s vývojem počtu pracovníků a tržeb, což při výkyvech poptávky je velmi obtížné tento vývoj udržet. 

Produktivitu ve skupině technická a zdravotnická keramika nelze hodnotit za celou skupinu,   protoženepravděpodobný nárůst počtu pracovníků v technické keramice je příčinou výrazného poklesu (o19,4 % ). Meziročně se nepatrně zvýšila produktivita v oboru zdravotnická keramika o 0,4 % (1881 tis.Kč na pracovníka).

V průmyslu skla a keramiky celkem byl meziroční nárůst produktivity o 3,5 p.b. nižší než růst průměrných mezd.

Vývoz

Vývoz (mld. Kč)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

11,471

12,988

13,004

12,774

10,325

11,112

107,6

Obalové sklo

2,668

2,700

2,702

2,123

2,128

2,701

126,9

Ostatní sklo

16,314

14,902

13,611

9,020

9,061

8,187

90,4

Skleněná vlákna

4,774

6,350

7,515

6,436

5,904

6,665

112,9

Užitkové sklo

8,149

7,263

7,660

6,685

3,805

5,010

131,7

Sklo celkem

43,376

44,203

44,492

37,038

31,223

33,675

107,9

Užitkový porcelán a keramika

2,957

2,932

3,708

3,518

2,395

2,065

86,2

Technická a zdravotnická keramika

2,206

2,261

2,358

2,087

1,676

1,883

112,4

Keramika celkem

5,163

5,193

6,066

5,605

4,071

3,948

97,0

Sklo a keramika celkem

48,539

49,396

50,558

42,643

35,294

37,623

106,6

Sklářský a keramický průmysl České republiky je exportně zaměřený, tzn., že je přímo ovlivněný ekonomickými změnami ve světě.

Po poklesu exportu tohoto odvětví v letech 2008 a 2009 se v roce 2010 proti roku 2009 meziročně zvýšil o 6,6 %. Celkový vývoz sledovaných oborů v roce 2009 byl 37,623 mld.Kč.

Vývoj vývozu v roce 2010 byl však v jednotlivých oborech různý. Obecně však lze říci, že zvýšení vývozu je dáno především silným vzestupem evropské ekonomiky.

Dále je uveden vývoj vývozu v jednotlivých výrobních oborech.

Ploché sklo

Vývoz plochého skla v roce 2010 dosáhl výše 11 112,0 mil.Kč. 

Vývoz plochého skla podle sortimentu

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

Ploché sklo
neopracované

255 942,2

3 623,5

27,9

223 759,0

3 752,8

28,9

306 985,4

4 021,2

31,5

249 787,3

3 098,8

30,0

268 406,5

3 263,5

29,4

Sklo bezpečnostní
tvrzené vrstvené

112 730,9

7 590,2

58,4

112 843,5

7 188,2

55,3

116 309,5

6 605,5

51,7

84 657,3

5 623,1

54,5

90 966,1

6 071,2

54,6

Jednotky izolační
z několika
tabulí skla

6 953,2

270,9

2,1

6 016,5

282,2

2,2

6 878,0

322,4

2,5

7 593,9

341,7

3,3

10 377,2

361,4

3,3

Zrcadla skleněná
i zarámovaná
zrcátka zpětná

62 615,1

1 503,5

11,6

62 774,5

1 780,9

13,7

56 544,8

1 825,1

14,3

42 624,4

1 262,2

12,2

37 508,1

1 415,9

12,7

Celkem

438 241,4

12 988,1

100,0

405 393,5

13 004,1

100,0

486 717,7

12 774,2

100,0

384 662,9

10 325,8

100,0

407 257,9

11 112,0

100,0

Největší podíl vývozu v hmotných jednotkách zaujímalo v roce 2010 ploché sklo neopracované (81,2 % tvoří float) s 65,9 % následováno vývozem bezpečnostního skla s 22,3 %. Pokud se týká vývozu v Kč, je situace opačná. Největší podíl zaujímá vývoz bezpečnostního skla s 54,6 %. Podíl vývozu plochého skla neopracovaného je 29,4 %.

Vývoj vývozu podle teritorií uvádí následující tabulka.

Vývoz plochého skla podle teritorií

 

2006

2007

 

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

Evropská unie

363 833,5

11 416,2

87,9

343 888,6

11 593,9

89,2

388 200,5

11 099,1

86,9

349 526,0

9 454,5

91,6

377 649,3

10 172,7

91,5

Evropa ostatní země

57 235,1

986,5

7,6

50 996,7

1 001,5

7,7

60 686,9

1 073,2

8,4

30 662,8

613,1

5,9

22 175,7

557,0

5,0

USA a Kanada

5 523,0

460,6

3,5

2 328,8

204,1

1,6

1 397,5

121,1

0,9

945,9

120,9

1,2

1 344,3

41,3

0,4

Ostatní země

11 649,8

124,8

1,0

8 179,4

204,6

1,6

36 432,8

480,8

3,8

3 528,2

137,3

1,3

6 086,6

341,0

3,1

Celkem

438 241,4

12 988,1

100,0

405 393,5

13 004,1

100,0

486 717,7

12 774,2

100,0

384 662,9

10 325,8

100,0

407 255,9

11 112,0

100,0

Do zemí Evropské unie směřuje podstatná část vývozu plochého skla. V roce 2010 činil podíl na exportu 91,5 %. Největšími odběrateli jsou Německo, Rakousko, Rumunsko, Polsko, Belgie, Francie, Maďarsko a Slovensko. K největším odběratelům mimo Evropskou unii patří Rusko, Ukrajina, Srbsko a Chorvatsko.

Struktura vývozu odpovídá cílovému užití sortimentu plochého skla ( převážné využití ve stavebnictví a automobilovém průmyslu ) a obchodní strategii firem.

Obalové sklo

Vývoz obalového skla v roce 2010 byl 2 701,0 mil.Kč.

Vývoz obalového skla podle teritorií

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

 

Netto

mil.Kč

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

Evropská unie

236 760,3

2 301,2

85,2

227 986,4

2 380,5

88,1

170 869,0

1 838,2

86,6

153 244,9

1 744,4

82,0

258 449,2

2 358,9

87,3

Evropa ostatní země

36 031,9

357,0

13,2

29 614,3

285,6

10,6

27 496,5

245,8

11,6

31 581,1

340,3

16,0

27 600,9

300,1

11,1

USA a Kanada

187,0

4,3

0,2

456,7

9,0

0,3

615,5

14,4

0,7

808,7

17,0

0,8

725,5

14,3

0,5

Ostatní země

4 257,9

37,5

1,4

1 740,0

26,9

1,0

1 283,3

24,2

1,1

1 191,1

26,2

1,2

1 307,3

27,7

1,0

Celkem

277 237,1

2 700,0

100,0

259 797,4

2 702,0

100,0

200 264,3

2 122,6

100,0

186 825,8

2 127,9

100,0

288 082,9

2 701,0

100,0

Vývoz je určen charakterem použití podstatné části sortimentu obalového skla. Lahve a konzervové sklo není ekonomické dopravovat na velké vzdálenosti. V roce 2010 bylo 87,3 % vývozu určeno pro země Evropské unie. Největšími odběrateli jsou Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko a Francie. Do ostatních zemí Evropy směřovalo 11,1 % vývozu. Největšími odběrateli z těchto zemí je Rusko a Švýcarsko.

Ostatní sklo

Sortiment vývozu ostatního skla je velmi široký. Zahrnuje technické, laboratorní a laboratorní přístrojové sklo, technické kuličky, skleněné průmyslové aparatury, ochranné svářečské sklo, optické sklo, a zařazuje se sem i výroba stavebních skleněných tvárnic, výroba skleněných bižuterních polotovarů a bižuterie a výroba osvětlovacího skla, včetně ověsů.   

Vývoz ostatního skla v roce 2010 dosáhl hodnoty 8 187,2 mil.Kč

Vývoz ostatního skla podle sortimentu

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

 ( t )

 

(%)

 ( t )

 

(%)

Technické sklo

10 865,7

688,8

5,2

9 335,0

1 242,5

10,7

10 011,8

1 134,0

12,6

9 275,5

982,3

10,8

7 174,8

633,0

7,7

Dlaždice, desky,
cihly

66 688,4

1 093,4

8,3

51 392,4

969,3

8,3

58 160,4

1 044,6

11,6

63 918,3

1 307,0

14,4

64 350,6

1 422,3

17,4

Laboratorní sklo

3 139,0

496,6

3,8

3 278,6

510,5

4,4

3 156,0

430,1

4,8

2 535,4

350,5

3,9

3 680,3

435,9

5,3

Skleněné polotovary
pro bižuterii

6 450,8

10 319,2

78,1

5 944,3

8 262,4

70,9

4 480,5

5 288,4

58,6

3 849,7

5 078,8

56,1

4 508,1

4 974,5

60,8

Ostatní sklo

12 100,6

617,6

4,7

17 630,7

673,3

5,8

37 303,6

1 123,0

12,4

26 991,1

1 342,4

14,8

12 034,1

721,5

8,8

Celkem

99 244,5

13 215,6

100,0

87 581,0

11 658,0

100,0

113 112,3

9 020,1

100,0

106 570,0

9 061,0

100,0

91 747,9

8 187,2

100,0

Největší podíl s 60,8 % zaujímá vývoz bižuterie a skleněných polotovarů pro bižuterii. Vývoz tohoto sortimentu, který je tradičním vývozním artiklem České republiky, čelí již několik let stále silnější a podstatně levnější konkurenci z Dálného východu. Proti roku 2009 se zvýšil podíldlaždic, desek a cihel ze sklaa laboratorního skla, snížil se podíl technického skla. Pokles ve skupině ostatní sklo, je dán různorodým sortimentem, jehož objem vývozu se neustále mění.   

V následující tabulce je uveden vývoz ostatního skla podle teritorií.

Vývoz ostatního skla podle teritorií 

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

 ( t )

 

(%)

 ( t )

 

(%)

Technické sklo

10 865,7

688,8

5,2

9 335,0

1 242,5

10,7

10 011,8

1 134,0

12,6

9 275,5

982,3

10,8

7 174,8

633,0

7,7

Dlaždice, desky,
cihly

66 688,4

1 093,4

8,3

51 392,4

969,3

8,3

58 160,4

1 044,6

11,6

63 918,3

1 307,0

14,4

64 350,6

1 422,3

17,4

Laboratorní sklo

3 139,0

496,6

3,8

3 278,6

510,5

4,4

3 156,0

430,1

4,8

2 535,4

350,5

3,9

3 680,3

435,9

5,3

Skleněné polotovary
pro bižuterii

6 450,8

10 319,2

78,1

5 944,3

8 262,4

70,9

4 480,5

5 288,4

58,6

3 849,7

5 078,8

56,1

4 508,1

4 974,5

60,8

Ostatní sklo

12 100,6

617,6

4,7

17 630,7

673,3

5,8

37 303,6

1 123,0

12,4

26 991,1

1 342,4

14,8

12 034,1

721,5

8,8

Celkem

99 244,5

13 215,6

100,0

87 581,0

11 658,0

100,0

113 112,3

9 020,1

100,0

106 570,0

9 061,0

100,0

91 747,9

8 187,2

100,0

Na rozdíl od vývozu plochého skla a obalového skla směřuje většina vývozu ostatního skla (54,8 % ) do zemí mimo Evropu. V každé skupině výrobků je však situace jiná a podle zakázek se může rok od roku lišit. V roce 2010 převažoval podíl vývozu do Evropské unie u sortimentu dlaždic, desek a cihel ze skla (71,9 %) a laboratorního skla (72,9 %). Naopak do Ostatních zemí převažoval vývoz sortimentu skleněných polotovarů pro bižuterii (75,8 %) a technického skla (53,3 %). 

V zemích Evropské unie jsou největšími odběrateli Německo, Polsko, Itálie, Francie, Belgie, Rakousko a Rumunsko, v ostatních Evropských zemích Rusko, Ukrajina, Švýcarsko a Norsko.

Z Ostatních zemí a USA a Kanady jsou největšími odběrateli, převážně bižuterie a skleněných polotovarů pro bižuterii, Spojené arabské emiráty, Hongkong, USA, Mexiko a Brazílie.

Skleněná vlákna a výrobky z nich

Vývoz skleněných vláken a výrobků z nich, který od roku 2007 klesal, se v roce 2010 proti roku 2009 zvýšil a to na 6 665,2 mil. Kč (o 12,9 %). Na zvýšení exportu mělo příznivý vliv, i přes stále sílící konkurenci z Dálného východu, oživení poptávky.

Vývoz skleněných vláken a výrobků z nich podle teritorií  

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

Evropská unie

98 689,8

5 385,8

84,8

159 851,8

6 598,5

87,8

124 632,6

5 807,2

90,2

127 780,5

5 387,2

91,2

152 659,9

6 065,9

91,0

Evropa ostatní země

12 308,6

454,2

7,2

14 059,2

524,6

7,0

6 364,4

315,4

4,9

5 141,6

224,9

3,8

6 681,7

240,5

3,6

USA a Kanada

2 631,1

128,1

2,0

2 102,2

92,7

1,2

1 359,7

56,8

0,9

1 935,9

79,2

1,3

1 816,1

88,9

1,3

Ostatní země

9 615,8

382,0

6,0

5 722,2

299,1

4,0

6 261,3

258,8

4,0

4 079,6

212,6

3,6

5 281,3

269,9

4,0

Celkem

123 245,3

6 350,1

100,0

181 735,4

7 514,9

100,0

138 618,0

6 438,2

100,0

138 937,6

5 903,9

100,0

166 439,0

6 665,2

100,0

Podstatná část vývozu ( 91,0 % ) je realizována v zemích Evropské unie. Největšími odběrateli v roce 2010 byli Německo, Polsko, Francie, Itálie a Rakousko. Ze zemí mimo Evropskou unii pak Rusko, Chorvatsko a Ukrajina.

Užitkové sklo

Vývoz užitkového skla patří k tradičním vývozním oborům českého zpracovatelského průmyslu. V roce 2010 činil vývoz 5 010,4 mil. Kč. Po poklesu vývozu tohoto sortimentu se export proti roku 2009 zvýšil o 31,7 %. Oživení na světových trzích přineslo i zvýšení poptávky po výrobcích užitkového skla.

Vývoz užitkového skla podle teritorií   

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

( t )

 

(%)

Evropská unie

26 564,6

3 404,0

46,9

15 910,2

3 455,3

45,1

15 730,9

2 739,6

41,0

24 609,6

1 404,3

36,9

33 857,1

2 095,9

41,8

Evropa ostatní země

10 775,1

801,7

11,0

12 413,5

1 039,9

13,6

12 477,9

1 119,3

16,7

6 478,4

521,5

13,7

8 869,6

776,7

15,5

USA a Kanada

10 031,2

1 198,0

16,5

7 369,3

954,3

12,5

3 187,4

852,4

12,8

1 195,7

405,4

10,7

2 275,8

454,1

9,1

Ostatní země

14 423,2

1 859,7

25,6

13 591,5

2 210,9

28,9

10 921,3

1 974,0

29,5

7 771,0

1 474,2

38,7

10 671,6

1 683,7

33,6

Celkem

61 794,1

7 263,4

100,0

49 284,5

7 660,4

100,0

42 317,5

6 685,3

100,0

40 054,7

3 805,4

100,0

55 674,1

5 010,4

100,0

 

Lze říci, že sortiment užitkového skla je vyvážen do celého světa. Do Evropy v roce 2010 směřovalo 57,3 % vývozu. Největšími odběrateli byli Německo, Rusko, Francie, Slovensko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Ukrajina a Švýcarsko. Podíl na vývozu v témž roce byl do Ostatních zemí (vývoz do 80 zemí) a USA a Kanady 42,7 %. Největšími odběrateli byli Spojené státy, Japonsko, Azerbajdžán, Egypt, Libye, Libanon, Spojené arabské emiráty, Čína a Brazílie.

Užitkový porcelán a keramika

Vývoz užitkového porcelánu stejně jako užitkového skla patří k tradičním vývozním oborům českého zpracovatelského průmyslu.

Vývoz užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu

  2006 2007 2008 2009 2010
  Netto mil.Kč podíl Netto mil.Kč podíl Netto mil.Kč podíl Netto mil.Kč podíl Netto mil.Kč podíl
  ( t )   ( % ) (t )   ( % ) ( t )   ( % ) (t )   ( % ) (t )   ( % )
Užitkový porcelán 21 479,3 2 738,7 93,4 21 041,4 3 522,4 95,0 18 883,2 3 332,1 94,7 11 245,0 2 253,8 94,1 20 826,3 1 899,5 92,0
Užitková keramika 2 179,8 91,4 3,1 1 996,5 91,8 2,5 2 157,0 108,6 3,1 1 488,8 82,8 3,5 1 387,6 107,2 5,2
Ozdobný a figurální porcelán a keramika 755,8 102,1 3,5 641,0 94,1 2,5 478,8 77,4 2,2 399,3 58,7 2,5 391,4 58,7 2,8
Celkem 24 414,9 2 932,2 100,0 23 678,9 3 708,3 100,0 21 519,0 3 518,1 100,0 13 133,1 2 395,3 100,0 22 605,3 2 065,4 100,0

V roce 2010 činil vývoz užitkového porcelánu a keramiky celkem 2 065,4 mil.Kč. Ve skupině užitkový porcelán a keramika se vývoz užitkového porcelánu podílí 92,0 %.    

Vývoz užitkového porcelánu a keramiky podle teritorií   

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

(t)

 

(%)

(t)

 

(%)

Evropská unie

17 976,7

1 664,5

56,8

16 239,7

1 492,4

40,2

14 326,2

1 185,6

33,7

8 127,5

742,0

31,0

17 812,2

887,4

43,0

Evropa - ostatní země

3 709,5

445,2

15,2

4 875,3

603,2

16,3

4 780,3

558,0

15,9

2 970,6

387,9

16,2

3 406,7

438,6

21,2

USA a Kanada

1 433,9

582,1

19,9

651,4

383,4

10,3

1 196,3

1 157,3

32,9

631,3

613,6

25,6

628,1

462,5

22,4

Ostatní země

1 294,8

240,4

8,2

1 912,5

1 229,3

33,1

1 216,2

617,2

17,5

1 404,1

651,8

27,2

758,3

276,9

13,4

Celkem

24 414,9

2 932,2

100,0

23 678,9

3 708,3

100,0

21 519,0

3 518,1

100,0

13 133,5

2 395,3

100,0

22 605,3

2 065,4

100,0

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky a grafu došlo mezi roky 2006 a 2010 k výrazným změnám v zaměření vývozu. Podíl vývozu do zemí Evropské unie a ostatních zemí Evropy se celkem snížil z 72,0 % na 64,2 %. Naopak se zvýšil podíl vývozu do Ostatních zemí a USA a Kanady.

Největšími odběrateli v zemích Evropské unie jsou Německo, Slovensko, Švédsko a Rakousko. V ostatních zemích Evropy je to Rusko ( 74,0 % objemu vývozu) a Švýcarsko. U Ostatních zemí, vč. USA a Kanady, směřoval vývoz do 55 zemí světa. Největšími odběrateli byli v roce 2010 USA, Libye a Ázerbájdžán.      

Vývoz užitkového porcelánu je stejně jako vývoz užitkového skla a skleněných polotovarů pro bižuterii a bižuterie je velmi silně ovlivňován podstatně levnějším zbožím z Dálného východu. 

Technická a zdravotnická keramika

Vývoz technické a zdravotnické keramiky celkem v roce 2010 byl 1 883,1 mil. Kč.

Vývoz technické a zdravotnické keramiky podle sortimentu

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

 ( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Technická keramika

6 769,9

529,1

23,4

5 858,0

549,1

23,3

4 459,8

481,0

23,0

3 689,7

392,0

23,4

1 766,6

467,0

24,8

Zdravotnická keramika

37 446,2

1 731,6

76,6

36 364,1

1 809,3

76,7

32 954,0

1 606,2

77,0

23 480,1

1 284,0

76,6

24 839,3

1 416,1

75,2

Celkem

44 216,1

2 260,7

100,0

42 222,1

2 358,4

100,0

37 413,8

2 087,2

100,0

27 169,8

1 676,0

100,0

26 605,9

1 883,1

100,0

Na vývozu se v roce 2010 podílela zdravotnická keramika 75,2 % a technická keramika 24,8 %.

Vývoz technické a zdravotnické keramiky podle teritorií   

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

(t)

 

(%)

(t)

 

(%)

Evropská unie

33 999,0

1 673,5

74,0

36 205,1

1 955,4

82,9

31 165,6

1 707,9

81,8

23 490,1

1 415,0

84,4

22 520,0

1 554,7

82,6

Evropa - ostatní země

5 048,6

330,8

14,6

4 007,6

302,6

12,8

3 875,9

265,7

12,7

1 807,1

145,0

8,7

2 291,2

218,3

11,6

USA a Kanada

46,4

5,1

0,2

11,4

3,7

0,2

56,6

10,3

0,5

38,6

9,1

0,5

49,0

10,2

0,5

Ostatní země

5 122,1

251,3

11,1

1 998,0

96,7

4,1

2 315,7

103,3

4,9

1 834,0

106,9

6,4

1 744,7

99,9

5,3

Celkem

44 216,1

2 260,7

100,0

42 222,1

2 358,4

100,0

37 413,8

2 087,2

100,0

27 169,8

1 676,0

100,0

26 604,9

1 883,1

100,0

Podstatná část obou oborů je vyvážena do zemí Evropy. U zdravotnické keramiky byl v roce 2010 podíl vývozu do evropských zemí 93,7 % ( do Evropské unie 80,3 % ), u technické keramiky byl podíl vývozu 95,5 % ( do Evropské unie 89,3 % ). K největším odběratelům zdravotnické keramiky v Evropě patří Německo, Rakousko, Velká Británie, Slovensko a Rusko.

Dovoz

Dovoz (mld. Kč)

               
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

6,346

7,738

8,437

8,167

7,583

8,697

114,7

Obalové sklo

0,908

0,950

0,926

0,979

1,186

1,184

99,8

Ostatní sklo

3,733

3,118

2,963

1,761

1,637

1,905

116,4

Skleněná vlákna

2,174

2,577

2,761

2,351

1,615

2,133

132,1

Užitkové sklo

1,791

1,575

1,600

1,618

1,407

1,553

110,4

Sklo celkem

14,952

15,958

16,687

14,876

13,428

15,472

115,2

Užitkový porcelán a keramika

1,413

1,311

1,394

1,321

1,045

1,166

111,6

Technická a zdravotnická keramika

1,092

1,000

1,240

1,104

0,895

0,801

89,5

Keramika celkem

2,505

2,311

2,634

2,425

1,940

1,967

101,4

Sklo a keramika celkem

17,457

18,269

19,321

17,301

15,368

17,439

113,5

 

Dovoz celkem výrobků sklářského a keramického průmyslu v roce 2010 se meziročně zvýšil o 13,5 % (2,071 mld.Kč). Rovněž jako u vývozu, působil na dovoz vzestup evropské ekonomiky.  

Dále je uveden vývoj dovozu v jednotlivých výrobních oborech.

Ploché sklo

Dovoz sortimentu plochého skla se po propadu mezi roky 2009 a 2008 (snížení o 7,2 %) v roce 2010 zvýšil o 14,7 % (o 1 114,9 mil.Kč) na 8 697,5 mil.Kč.   

Dovoz plochého skla podle sortimentu

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

 ( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Ploché sklo
neopracované

226 460,6

3 253,7

42,0

222 740,9

3 696,7

43,8

214 016,8

3 224,1

39,6

216 320,6

2 803,2

37,0

229 192,8

2 952,7

33,9

Sklo bezpečnostní
tvrzené vrstvené

42 271,1

3 193,1

41,3

44 980,6

3 298,7

39,1

70 951,0

3 420,6

42,0

54 101,2

3 210,7

42,3

80 260,5

3 867,6

44,5

Jednotky izolační
z několika
tabulí skla

5 825,9

267,9

3,5

7 177,8

368,5

4,4

6 986,2

274,6

3,4

5 725,4

255,8

3,4

7 266,3

282,9

3,3

Zrcadla skleněná
i zarámovaná
zrcátka zpětná

13 317,8

1 023,6

13,2

14 347,9

1 073,1

12,7

9 590,0

1 229,4

15,1

10 199,5

1 312,9

17,3

7 951,6

1 594,3

18,3

Celkem

287 875,4

7 738,3

100,0

289 247,2

8 437,0

100,0

301 544,0

8 148,7

100,0

286 346,7

7 582,6

100,0

324 671,2

8 697,5

100,0

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky (vyjádřeno v Kč) vzrostl dovoz u všech sortimentních skupin.

Nejvíce se na dovozu plochého skla ve hmotě podílí dovoz plochého skla neopracovaného (89,1 % tvoří float ) s 70,6 %. Výše dovozu je dána zpracovatelskými kapacitami v České republice.

Na dovozu (vyjádřeno v Kč) se s 44,5 % podílí sklo bezpečnostní tvrzené vrstvené následováno plochým sklem neopracovaným s 33,9 %. 

Dovoz plochého skla podle teritorií

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Evropská unie

276 916,4

6 825,0

88,2

271 444,2

7 465,0

88,5

283 701,9

7 431,3

91,0

275 802,6

6 989,2

92,2

297 369,5

7 637,2

87,8

Evropa ostatní země

1 769,3

67,8

0,9

2 362,3

55,7

0,7

1 151,9

32,4

0,4

533,1

137,5

1,8

5 697,2

99,6

1,1

USA a Kanada

3 318,2

482,0

6,2

1 647,7

264,3

3,1

1 304,0

64,2

0,8

9 236,0

135,6

1,8

813,4

208,3

2,4

Ostatní země

5 871,5

363,5

4,7

13 793,0

652,0

7,7

15 350,2

638,8

7,8

9 236,0

320,3

4,2

20 791,1

752,4

8,7

Celkem

287 875,4

7 738,3

100,0

289 247,2

8 437,0

100,0

301 508,0

8 166,7

100,0

294 807,7

7 582,6

100,0

324 671,2

8 697,5

100,0

Do České republiky bylo v roce 2010 ploché sklo dováženo (vyjádřeno v Kč) z 87,8 % ze zemí Evropské unie. Největšími dovozci jsou Belgie, Německo, Francie a Polsko. Z Ostatních zemí je největším dovozcem Čína s 69,2 % (520,3 mil.Kč). Proti roku 2009 se zvýšil dovoz z Číny o 74,6 %. Dovoz je realizován především v bezpečnostním skle (68,9 %).

Obalové sklo

Dovoz obalového skla v roce 2010 byl s 1 184,1 mil.Kč na úrovni roku 2009.   

Dovoz obalového skla podle teritorií 

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Evropská unie

83 332,0

915,3

98,7

77 709,3

896,5

96,8

80 178,1

902,5

92,2

96 112,3

1 107,1

93,3

108 138,8

1 134,3

95,8

Evropa ostatní země

696,5

7,8

0,8

1 909,4

19,3

2,1

6 326,5

63,9

6,5

6 010,1

65,1

5,5

4 890,7

36,7

3,1

USA a Kanada

3,6

1,2

0,1

355,1

3,3

0,4

1,4

1,0

0,1

1,7

0,8

0,1

58,5

3,2

0,3

Ostatní země

104,8

3,5

0,4

79,0

7,1

0,8

377,4

11,2

1,1

362,6

13,0

1,1

181,2

9,9

0,8

Celkem

84 136,9

927,8

100,0

80 052,8

926,2

100,0

86 883,4

978,6

100,0

102 486,7

1 186,0

100,0

113 269,2

1 184,1

100,0

Dovoz stejně jako vývoz je určován charakterem použití sortimentu obalového skla. V roce 2010 bylo 95,8 % dovozu realizováno ze zemí Evropské unie. Největšími dovozci byli    Německo (28,1 %), Slovensko (27,6 %) a Polsko (16,5 %).

Ostatní sklo

Dovoz ostatního skla v roce 2010 byl 1 905,1 mil.Kč (meziroční zvýšení o 16,4 %).

Dovoz ostatního skla podle sortimentu

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Technické sklo

34 679,1

1 148,8

36,8

11 809,3

539,8

18,2

1 791,0

263,0

14,9

1 428,7

140,2

8,6

1 917,0

232,7

12,2

Dlaždice, desky,
cihly

13 456,0

292,4

9,4

10 205,0

319,7

10,8

12 303,4

376,0

21,3

8 650,2

275,8

16,8

8 069,5

284,8

14,9

Laboratorní sklo

162,3

47,6

1,5

225,0

54,6

1,8

246,1

56,0

3,2

2 988,3

60,4

3,7

1 892,6

73,0

3,8

Skleněné polotovary
pro bižuterii

1 726,6

615,4

19,7

2 333,0

572,7

19,3

1 574,0

281,6

16,0

1 822,6

327,1

20,0

2 525,0

464,1

24,4

Ostatní sklo

77 123,0

1 014,1

32,5

83 749,7

1 476,1

49,8

85 889,9

784,7

44,6

97 409,6

833,8

50,9

102 766,8

850,5

44,6

Celkem

127 147,0

3 118,3

100,0

108 322,0

2 962,9

100,0

101 804,4

1 761,3

100,0

112 299,4

1 637,3

100,0

117 170,9

1 905,1

100,0

V následující tabulce je uveden vývoz ostatního skla podle teritorií.

Dovoz ostatního skla podle teritorií 

2006

2007

2008

2009

2010

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

107 192,0

2 264,5

72,6

96 117,2

2 084,5

70,4

94 318,8

1 371,2

77,9

107 923,4

1 298,3

79,3

106 632,9

1 487,9

78,1

819,7

56,6

1,8

690,3

84,9

2,9

256,0

36,9

2,1

81,0

15,3

0,9

2 730,4

24,0

1,3

44,2

33,6

1,1

18,0

34,5

1,2

25,1

21,1

1,2

148,4

42,8

2,6

3 178,0

28,0

1,5

19 091,1

763,6

24,5

11 496,5

759,0

25,6

7 204,5

332,1

18,9

4 146,6

280,9

17,2

4 629,6

365,2

19,2

127 147,0

3 118,3

100,0

108 322,0

2 962,9

100,0

101 804,4

1 761,3

100,0

112 299,4

1 637,3

100,0

117 170,9

1 905,1

100,0

V roce 2010 bylo 78,1 % dovozu ze zemí Evropské unie a 19,2 % z Ostatních zemí. Dovoz je realizován z různých zemí podle sortimentu. V roce 2010 byli největšími dovozci technického skla Německo, Francie, Čína, Malajsie a Tchaj-wan, laboratorního skla Německo, USA, Velká Británie, Indie a Čína, dlaždic, desek a cihel ze skla Belgie, Německo, Itálie a Čína, skleněných polotovarů pro bižuterii Rakousko, Německo, Slovensko, Francie, Čína, Japonsko a Indie a ověsů Rakousko, Turecko, Čína a Egypt.

Skleněná vlákna a výrobky z nich

V roce 2010 se do České republiky dovezlo skleněných vláken a výrobků z nich za 2 133,3 mil.Kč.

Dovoz skleněných vláken a výrobků z nich podle teritorií   

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Evropská unie

37 072,8

2 205,3

85,6

37 831,6

2 058,2

74,5

37 410,2

1 829,3

77,8

29 377,8

1 201,5

74,4

35 831,1

1 467,3

68,8

Evropa ostatní země

1 206,6

85,2

3,3

2 369,0

165,1

6,0

1 509,7

122,5

5,2

3 679,0

118,9

7,4

6 513,2

192,6

9,0

USA a Kanada

417,2

126,7

4,9

557,3

133,5

4,8

511,7

101,4

4,3

218,1

16,6

1,0

1 075,7

87,4

4,1

Ostatní země

3 541,0

159,8

6,2

10 312,8

404,2

14,6

8 696,4

297,9

12,7

7 270,1

278,2

17,2

10 638,4

386,0

18,1

Celkem

42 237,6

2 577,0

100,0

51 070,7

2 761,0

100,0

48 128,0

2 351,1

100,0

40 545,0

1 615,2

100,0

54 058,4

2 133,3

100,0

Podíl zemí Evropské unie na dovozu byl 68,8 %. Největšími dovozci jsou Německo, Polsko a Francie. Z ostatních zemí Evropy jsou to Rusko, Bělorusko a Švýcarsko. Zvýšil se podíl dovozu Ostatních zemí z 6,2 % v roce 2006 na 18,1 % v roce 2010 . Největšími dovozci v roce 2010 byli Čína, Mexiko, USA a Tchaj-wan. Dovoz z Číny a Tchaj-wanu celkem ve výši 293,6 mil.Kč tvořil 77,1 % dovozu ostatních zemí.

Užitkové sklo

Dovoz užitkového skla v roce 2010 činil 1 552,7 mil. Kč.

Dovoz užitkového skla podle teritorií   

 

2006

2007

 

 

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Evropská unie

24 133,5

1 232,8

78,3

11 131,3

1 238,9

77,5

10 860,7

1 271,9

78,6

20 017,5

1 081,8

76,9

24 038,6

1 071,7

69,0

Evropa ostatní země

833,0

18,2

1,2

1 761,2

38,8

2,4

2 244,2

46,2

2,9

1 485,4

31,0

2,2

1 142,9

28,0

1,8

USA a Kanada

13,3

3,2

0,2

32,0

5,3

0,3

55,4

7,1

0,4

17,2

3,3

0,2

23,2

2,6

0,2

Ostatní země

7 995,5

321,0

20,4

7 900,5

316,5

19,8

7 792,8

292,9

18,1

7 996,4

291,0

20,7

11 656,9

450,4

29,0

Celkem

32 975,3

1 575,2

100,0

20 825,0

1 599,5

100,0

20 953,1

1 618,1

100,0

29 516,5

1 407,1

100,0

36 861,6

1 552,7

100,0

Největší podíl dovozu (69,0 %) bylo realizován ze zemí Evropské unie. Největšími dovozci jsou Německo, Slovensko, Polsko, Bulharsko a Francie. Z Ostatních zemí (29,0 % dovozu celkem) byli v roce 2010 největšími dovozci Čína (239,2 mil. Kč) a Turecko (104,1 mil. Kč). Celkem obě tyto země tvořily 76,2 % dovozu z Ostatních zemí. Vývoz z Ostatních zemí se zvýšil v období 2006 – 2010 o 40,3 %.  

Užitkový porcelán a keramika

V roce 2010 byl do České republiky dovezen užitkový porcelán a keramika v hodnotě 1 166,1 mil. Kč.

Dovoz užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

 

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

mil.Kč

podíl

 

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

Netto ( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Netto ( t )

 

( % )

Netto ( t )

 

( % )

Užitkový porcelán

11 436,2

764,6

58,3

19 655,3

794,3

57,0

11 765,6

732,7

55,5

8 302,5

542,5

51,9

9 264,1

594,5

51,0

Užitková keramika

11 891,1

404,4

30,8

10 453,9

413,0

29,6

11 270,3

416,1

31,5

8 094,9

342,3

32,8

10 461,3

405,3

34,8

Ozdobný a figurální porcelán a keramika

2 579,1

142,9

10,9

3 124,1

186,7

13,4

3 503,1

171,9

13,0

3 050,7

159,8

15,3

3 534,0

166,3

14,3

Celkem

25 906,4

1 311,9

100,0

33 233,3

1 394,0

100,0

26 539,0

1 320,7

100,0

19 448,1

1 044,6

100,0

23 259,4

1 166,1

100,0

Na dovozu sortimentu tohoto oboru se podílí užitkový porcelán 51,0 %, užitková keramika 34,8 % a ozdobný a figurální porcelán a keramika 14,3 %.

Dovoz užitkového porcelánu a keramiky podle teritorií   

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Evropská unie

12 664,6

855,3

65,2

19 178,8

850,5

61,0

10 610,9

741,0

56,1

7 447,7

576,3

55,2

11 219,0

668,0

57,3

Evropa - ostatní země

657,4

25,8

2,0

509,4

12,2

0,9

421,7

11,2

0,8

293,3

9,7

0,9

274,4

8,7

0,7

USA a Kanada

1,6

0,7

0,1

1,9

0,8

0,1

0,7

0,3

0,0

12,7

1,7

0,2

1,2

0,4

0,0

Ostatní země

12 582,8

430,1

32,8

13 543,2

530,5

38,1

15 505,7

568,2

43,0

11 697,4

456,9

43,7

11 764,8

489,0

41,9

Celkem

25 906,4

1 311,9

100,0

33 233,3

1 394,0

100,0

26 539,0

1 320,7

100,0

19 451,1

1 044,6

100,0

23 259,4

1 166,1

100,0

Dovoz ze zemí Evropské unie se podílí na celkovém dovozu  57,3 %. Největším dovozcem je Německo, které se podílí na dovozu z Evropské unie 63,6 % ( 424,8 mil.Kč).    

Ostatní země se podílí na dovozu 41,9 %. Největším dovozcem je Čína, která se podílí na dovozu z Ostatních zemí 97,7 % (477,8 mil.Kč).

Technická a zdravotnická keramika

Dovoz technické a zdravotnické keramiky v roce 2010 byl  801,7 mil. Kč. Výrazně poklesl dovoz technické keramiky.

Dovoz technické a zdravotnické keramiky podle sortimentu

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

(t))

 

( % )

( t )

 

( % )

(t))

 

( % )

(t))

 

( % )

Technická keramika

5 436,6

359,4

35,9

4 991,1

467,5

37,7

5 343,2

394,6

35,7

4 142,8

278,8

31,2

749,2

188,2

23,5

Zdravotnická keramika

13 206,2

640,5

64,1

16 739,9

772,7

62,3

15 085,4

709,6

64,3

12 502,2

616,2

68,8

12 544,1

613,5

76,5

Celkem

18 642,8

999,9

100,0

21 731,0

1 240,2

100,0

20 428,6

1 104,2

100,0

16 645,0

895,0

100,0

13 293,3

801,7

100,0

Na dovozu se v roce 2010 podílela zdravotnická keramika 76,5 % a technická keramika 23,5 %.

Dovoz technické a zdravotnické keramiky podle teritorií   

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

Netto

mil.Kč

podíl

 

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

( t )

 

( % )

Evropská unie

14 492,2

830,9

83,1

15 797,5

994,0

80,1

14 455,3

851,6

77,1

10 965,9

605,1

67,6

8 124,9

594,5

74,2

Evropa - ostatní země

377,6

44,3

4,4

490,6

89,0

7,2

909,1

60,7

5,5

772,7

36,0

4,0

1 340,8

53,8

6,7

USA a Kanada

150,4

19,1

1,9

33,6

36,1

2,9

22,6

28,9

2,6

1,9

22,2

2,5

2,5

18,0

2,2

Ostatní země

3 622,6

105,6

10,6

5 409,3

121,1

9,8

5 041,6

163,0

14,8

5 174,5

231,7

25,9

3 792,1

135,4

16,9

Celkem

18 642,8

999,9

100,0

21 731,0

1 240,2

100,0

20 428,6

1 104,2

100,0

16 915,0

895,0

100,0

13 260,3

801,7

100,0

V roce 2010 se dovoz ze zemí Evropské unie podílel na dovozu technické keramiky z 80,9 %. Největším dovozcem je Německo. U zdravotnické keramiky byl podíl dovozu ze zemí Evropské unie 72,1 %. Největšími dovozci jsou Polsko, Německo a Rakousko. Z Ostatních zemí, jejichž podíl na celkovém dovozu zdravotnické keramiky je 19,5 % jsou největšími dovozci tohoto sortimentu Čína a Turecko.

 

Saldo zahraničního obchodu

Saldo zahraničního obchodu (mld. Kč)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

5,125

5,250

4,567

4,607

2,742

2,415

88,1

Obalové sklo

1,759

1,750

1,776

1,144

0,942

1,517

161,0

Ostatní sklo

12,581

11,784

10,648

7,259

7,424

6,282

84,6

Skleněná vlákna

2,601

3,773

4,754

4,085

4,289

4,532

105,7

Užitkové sklo

6,357

5,688

6,060

5,067

2,398

3,457

144,2

Sklo celkem

28,423

28,245

27,805

22,162

17,795

18,203

102,3

Užitkový porcelán a keramika

1,544

1,621

2,314

2,197

1,350

0,899

66,6

Technická a zdravotnická keramika

1,114

1,261

1,118

0,983

0,781

1,082

138,5

Keramika celkem

2,658

2,882

3,432

3,180

2,131

1,981

93,0

Sklo a keramika celkem

31,081

31,127

31,237

25,342

19,926

20,184

101,3

               

Obory průmyslu skla a keramiky ve sledovaném období 2005 – 2010 vždy velmi podstatně přispěly k aktivnímu saldu zahraničního obchodu celého zpracovatelského průmyslu České republiky (viz. kapitola Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice). Hodnoty salda potvrzují výrazně proexportní orientaci tohoto průmyslu. V roce 2010 dosáhlo saldo 20,184 mld.Kč (růst o 1,3 % proti roku 2009). 

 

Efektivní domácí poptávka

Ukazatel efektivní domácí poptávkyje definován vzorcem:

(Tržby z průmyslové činnosti + Dovoz - Vývoz)

 Efektivní domácí poptávka (mld. Kč)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

index 10/09

 

 

 

 

 

 

 

(%)

Ploché sklo

9,68

10,15

12,85

13,16

10,74

11,22

104,4

Obalové sklo

3,07

2,96

3,03

3,14

2,63

1,68

63,8

Ostatní sklo

0,34

0,76

1,56

3,67

1,46

0,31

21,2

Skleněná vlákna

1,39

0,63

0,39

0,05

-1,20

-1,30

-108,0

Užitkové sklo

-1,20

-0,35

-0,34

-0,12

-0,68

0,56

-82,2

Sklo celkem

13,28

14,15

17,49

17,77

12,32

11,35

92,1

Užitkový porcelán a keramika

1,07

0,76

0,53

0,65

-0,52

0,07

-13,4

Technická a zdravotnická keramika

1,86

2,57

2,45

3,12

1,61

1,70

105,4

Keramika celkem

2,93

3,33

2,98

3,76

1,09

1,77

162,4

Sklo a keramika celkem

16,22

17,48

20,47

21,53

13,41

13,13

97,9

Vývoj efektivní domácí poptávky je v jednotlivých oborech průmyslu skla a keramiky diferenciovaný a specifický.

Závěr

Ve shrnutí predikce Ministerstva financí z července 2011 se uvádí:

„Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro Českou republiku jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemí eurozóny.

Predikce hlavní makroekonomických indikátorů České republiky

( Ministerstvo financí - červenec 2011 ) 

   

2011

2012

Hrubý domácí produkt

růst v %, s.c.

1,9

2,3

Průměrná míra inflace

%

2,1

3,2

Míra nezaměstnanosti

průměr v %

6,9

6,5

Objem mezd a platů

růst v %, b.c.

2,1

4,4

CZK / EUR

průměr za rok

24,1

23,5

Podle stávajících údajů Českého statistického úřadu vzrostl hrubého domácího produktu v roce 2010 o 2,3 %. Vlivem konsolidačních fiskálních opatření se pro rok 2011 očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 1,9 %. Růst v tomto roce by měl být tažen zejména zahraničním obchodem, v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. V roce 2012 by se měl hrubého domácího produktuzvýšit o 2,3 %.

Pro rok 2011počítáme s růstem spotřebitelských cen mírně nad 2 %, tedy v těsné blízkosti inflačního cíle České národní banky. Míra inflace v roce 2012 bude výrazně ovlivněna plánovanými úpravami daně z přidané hodnoty.

Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,5 %. Po dvou letech stagnace by se v letošním měl objem mezd a platů zvýšit o 2,1 %. V příštím roce by mzdy a platy v souladu s vývojem nominálního hrubého domácího produktu růst dynamičtěji.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance hrubého domácího produktu by měl zůstat na udržitelné úrovni, predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s probíhající revizí údajů“.

Rok 2010 nebyl pro sklářský a keramický průmysl České republiky tak tvrdý, jako v předcházejících letech. Podle výše uvedené predikce, ale současný vývoj zahraniční a domácí ekonomiky nedává velké naděje na výrazné zlepšení v roce 2011. Tento vývoj však pro sklářský a keramický průmysl bude rozhodující. K nejistotám budoucího vývoje, zejména v Evropě, která je největším vývozním teritoriem, přistupuje stále se zvyšující konkurence zemí třetího světa, zejména z Dálného východu. Tato konkurence zasahuje bez výjimky všechny obory sklářského a keramického průmyslu sledované v této výroční zprávě. Nelze opominout ani úvahy o zvyšování cen energií, což by se promítlo nejen do cen energií, ale i surovin a materiálů.

Pro příznivý vývoj sklářského a keramického průmyslu nejsou výše uvedené skutečnosti dobrou zprávou. Proexportní orientace a závislost na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky, jej činí velmi zranitelným. Neměnná je pro firmy nutnost stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii. 

 

 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.