Slovo prezidenta

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2010 / Slovo prezidenta

Vážení přátelé,

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydává   

 

„Výroční zprávu – Sklářský a keramický průmysl České republiky – rok 2010“,

 

ve které chceme veřejnost seznámit s hlavními ekonomickými ukazateli sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 2010 a s jejich vývojem v období 2005 – 2010. Ve výroční zprávě také naleznete trendy evropského a světového sklářského průmyslu. Nedílnou součástí zprávy je i kapitola zabývající se činností Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Znovu se potvrzuje, že český sklářský a keramický průmysl je dlouhodobě proexportně orientovaným odvětvím. Svým meziroční nárůstem o 1,3 %, znovu posílilo bilanci zahraničního obchodu celého českého zpracovatelského průmyslu. Saldo zahraničního obchodu sklářského a keramického průmyslu v roce 2010 činilo 20,184 mld.Kč.


Rok 2010 nebyl pro sklářský a keramický průmysl České republiky nikterak příznivý. Stejně jako v posledních letech čelil dopadům krize a pohyboval se na hranici rentability. Podle posledních predikcí vývoje makroekonomických dat, vývoje zahraničních a domácích ekonomik, rok 2011 nedává velké naděje na výrazné zlepšení. Nelze opominout ani politické úvahy o zvyšování cen energií stejně jako snahy vlády změnit konstrukci rozpočtových příjmů.

Sklářský a keramický průmysl velmi citlivě reaguje na změny ekonomického a politického vývoje, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky. Neměnná je pro firmy nutnost stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.

Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitné informace.

 

 

 

Ing. Petr Mazzolini
prezident Asociace

 

 

 


 

Prezident
Ing. Petr Mazzolini

Viceprezidenti
Ing. Radislav Feix, Ph.D., Ing. Petr Hübner, Ing. Jaroslav Seifert

Členové představenstva
Ing. Petr Beránek, Mgr. Miloslav Hambálek, Ing. Lubomír Hnilička, Ing. Jaroslav Hudera, Ing. Pavel Kusý (do 10. 5. 2010), Ing. Svatopluk Kudláč, Bc. Jan Pavliš (od 10.5.2010), Ing. Jan Štefl (do 10.5.2010), Ing. Pavel Wurzel

Dozorčí rada
předseda: Ing. Jaroslav Přerost (do 10. 5. 2010), Ing. Jiří Mašek (od 10. 5. 2010)     
členové:  Ing. Jiří Bělský, Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc.

 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.