Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2010 / Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice

Průmysl skla a keramiky je tradiční součástí zpracovatelského průmyslu v České republice.
 
Průmysl skla a keramiky je, podle NACE - Všeobecná statistická klasifikace ekonomických činností, kterou používá Evropské unie, zařazen do subkategorie Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků.
 
CZ-NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků slučuje výroby skla, keramiky a stavebních hmot různých typů a rozličného užití. Výroba těchto komodit má v České republice dlouholetou tradici a vysokou úroveň.
Členění činností CZ-NACE 23 je následující:
 
• 23.1 Výroba skla a skleněných výrobků
• 23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků
• 23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
• 23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
• 23.5 Výroba cementu, vápna a sádry
• 23.6 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
• 23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
• 23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
 

Obory 23.1 a 23.4 reprezentují výrobu skla a skleněných výrobků a výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků, které jsou předmětem hodnocení této výroční zprávy.

V následujících tabulkách jsou uvedeny tržby, vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu jednotlivých subkategoriízpracovatelského průmyslu a je tak popsán jejich podíl v rámci českého zpracovatelského průmyslu v roce 2010. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (dále jen tržby), vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu jsou uvedeny v běžných cenách.

Celkový objem tržeb zpracovatelského průmyslu v České republice v roce 2010 činily tržby 2 550,58 mld.Kč (roce 2009 činily tržby 2 265,64 mld.Kč ). Tržby zpracovatelského průmyslu se meziročně zvýšily o 12,58 %. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků s tržbami 91,36 mld. Kč se podílela na tržbách zpracovatelského průmyslu 3,6 %.

 
Tržby 2010
Podíl
 
(mld. Kč)
(%)
Výroba potravinářských výrobků a nápojů
220,12
8,6
Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků
36,28
1,4
Výroba usní a výrobků z nich
2,26
0,1
Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků
36,10
1,4
Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
68,36
2,7
Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy
105,56
4,1
Výroba chemických látek, přípravků, léčiv
148,30
5,8
Výroba pryžových a plastových výrobků
165,77
6,5
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
91,36
3,6
Výroba základ. kovů, hut. a kovodělných výrobků
302,71
11,9
Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.
188,70
7,4
Výroba počítačů,elektrických a optických přístrojů a zařízení
415,31
16,3
Výroba dopravních prostředků a zařízení
673,50
26,4
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený
96,25
3,8
Zpracovatelský průmysl
2 550,58
100,0

Tržby subkategorií zpracovatelského průmyslu v roce 2010

Struktura tržeb subkategorií zpracovatelského průmyslu v roce 2010

V následující tabulce jsou seřazeny jednotlivé subsekce zpracovatelského průmyslu podle výše meziroční změny tržeb dosažené mezi roky 2010 a 2009. Tyto meziroční změny jsou zde užity jako indikátory dynamiky růstu jednotlivých odvětví.
 
Tržby 2009
Tržby 2010
Index 10/09
 
(mld. Kč)
(mld. Kč)
(%)
Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy
75,79
105,56
139,3
Výroba chemických látek, přípravků a léčiv
121,81
148,3
121,7
Výroba počítačů a optických přístrojů a zařízení
341,40
415,31
121,6
Výroba dopravních prostředků a zařízení
571,10
673,50
117,9
Výroba základ.kovů, hut. a kovodělných výrobků
261,04
302,71
116,0
Zpracovatelský průmysl
2 265,65
2 550,58
112,58
Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.
173,92
188,7
108,5
Výroba pryžových a plastových výrobků
156,17
165,77
106,1
Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk
65,29
68,36
104,7
Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků
34,72
36,1
104,0
Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků
35,91
36,28
101,0
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený
97,39
96,25
98,8
Výroba potravinářských výrobků a nápojů
231,46
220,12
95,1
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
96,86
91,36
94,3
Výroba usní a výrobků z usní
2,78
2,26
81,3

Dynamika prodeje podle jednotlivých subkategorií zpracovatelského průmyslu

V odvětvích české ekonomiky akcelerovala během roku 2010 jimi vytvořená hrubá přidaná hodnota. Poháněl jí rychlý růst zpracovatelského průmyslu. Meziročně poklesly pouze výroba usní výrobků z nich, výroba ostatních nekovových minerálních materiálů, výroba potravinářských výrobků a nápojů a průmyslu jinde neuvedenému. V subkategorii Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků se snížily tržby o 5,7 % (meziroční pokles mezi roky 2009 a 2008 byl o 20,1 %).
 
Následující tabulka uvádí údaje o vývozu, dovozu a saldu zahraničního obchodu dosažené v ve zpracovatelském průmyslu v roce 2010. Jednotlivé subkategorie jsou seřazeny podle hodnoty salda zahraničního obchodu.
 
Vývoz
Vývoz
Dovoz
Dovoz
Saldo ZO
 
(mld. Kč)
(%)
(mld. Kč)
(%)
(mld. Kč)
Výroba chemických látek, příprava léčiv
148,99
7,3
238,55
13,4
-89,56
Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy
30,20
1,5
40,88
2,3
-10,68
Výroba potravinářských výrobků a nápojů
81,76
4,0
105,89
5,9
-24,13
Výroba usní a výrobků z usní
12,88
0,6
21,54
1,2
-8,66
Výroba textilí, textilních a oděvních výrobků
67,84
3,3
71,93
4,0
-4,09
Výroba pryžových a plastových výrobků
119,21
5,9
112,64
6,3
6,57
Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru;vydavatelství a tisk
40,16
2,0
45,10
2,1
-4,94
Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
255,19
12,6
279,05
15,7
-23,86
Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků
28,53
1,4
14,67
0,8
13,86
Výroba ostatních nekovových materiálů
55,16
2,7
33,58
1,9
21,58
Výroba počítačů,elektrických a optických přístrojů a zařízení
627,67
31,0
634,38
35,6
-6,71
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený
110,54
5,5
73,06
4,1
37,48
Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.
282,52
13,9
194,93
10,9
87,59
Výroba dopravních prostředků a zařízení
491,77
24,3
246,93
13,9
244,84
Zpracovatelský průmysl
2 352,42
116,0
2 113,13
118,2
239,29

Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu zpracovatelského průmyslu

 

Struktura vývozu subsekcí zpracovatelského průmyslu v roce 2010

Struktura dovozu subsekcí zpracovatelského průmyslu v roce 2010

Z výše uvedené tabulky a grafů je patrné významné postavení Výroby ostatních minerálních výrobků z pohledu výše jeho příspěvku k aktivní bilanci zahraničního obchodu českého zpracovatelského průmyslu. Svým aktivním saldem ve výši 21,58 mld. Kč se řadí mezi šest subkategorií zpracovatelského průmyslu, které vykazují aktivní saldo.

 
Průmysl skla a keramiky
V následující kapitole „Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2005 – 2010“ je hlouběji rozebrán a popsán, a to v oborovém členění, sklářský a keramický průmysl jako součást českého zpracovatelského průmyslu, která odpovídá charakteristickému zaměření činností organizací sdružených v Asociaci. Pro pochopení vztahů mezi zpracovatelským průmyslem, výrobou ostatních minerálních výrobků a sklářským a keramickým průmyslem je dále uvedena vysvětlující tabulka.
2010
Tržby
Vývoz
Dovoz
Saldo ZO
Průmysl skla a keramiky
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny)
32,60
37,62
17,44
20,18
Podíl v subsekci ost. nekovových minerálních výrobků (%)
35,68
68,20
51,94
x
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%)
1,28
1,60
0,83
x
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny)
91,36
55,16
33,58
21,58
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%)
3,58
2,34
1,59
x
Zpracovatelský průmysl
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny)
2 550,58
2 352,42
2 113,13
239,29

Průmysl skla a keramiky ve zpracovatelském průmyslu


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.