Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2004 - 2009

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2009 / Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2004 - 2009

V této části výroční zprávy jsou zachyceny charakteristické hodnoty hlavních produkčních ukazatelů sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 2009 a v letech 2004 – 2009. V kontextu reálného vnějšího i vnitřního prostředí České republiky, na základě těchto dat, je cílem rozebrat a popsat hlavní trendy vývoje ekonomických ukazatelů sklářského a keramického průmyslu v uvedených letech.

V úvodu rozboru vývoje průmyslu skla a keramiky je uveden, pro uvědomění si širších souvislostí, přehled základních makroekonomických ukazatelů pro Českou republiku ve sledovaném období 2004 – 2009.

    2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hrubý domácí produkt průměrný růst v %, reálně 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1
Průměrná míra inflace průměrný růst v % 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0
Míra nezaměstnanosti průměrný růst v % 9,2 9,0 8,1 6,6 5,5 8,0
Růst průměrné reálné mzdy v % 3,4 3,0 4,0 4,3 1,9 3,0
Obchodní bilance mld. Kč -26,4 41,9 39,8 86,1 67,8 153,2
CZK / EUR průměr za rok 31,9 29,8 28,3 27,8 24,9 26,4
CZK / USD průměr za rok 25,7 24,0 22,6 20,3 17,0 19,1

(Český statistický úřad - duben 2010)


Hlavní makroekonomické indikátory České republiky v období 2004 - 2009

Hospodářské zpomalení, které začalo ve druhé polovině roku 2007 a pokračovalo v roce 2008, dolehlo na českou ekonomiku nejsilněji na počátku roku 2009. V porovnání s průměrem meziročních temp růstu HDP z let 2004 až 2008 se snížilo o výrazných 9,3 p. b. Recese v ekonomikách nejvýznamnějších obchodních partnerů a tedy poptávky, byla patrná především útlumem exportních odvětví zpracovatelského průmyslu. Český vývoz byl pouze omezeně kompenzován oslabováním kurzu CZK.

Sklářský a keramický průmysl byl tímto vývojem výrazně poznamenán, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky.

Dále uvedená data a rozbory byly shromážděny a zpracovány pro průmysl skla a keramiky, jako oblasti českého zpracovatelského průmyslu, která odpovídá charakteristickému zaměření činností podniků sdružených v Asociaci. Zvolený způsob popisu průmyslového vývoje vychází ze sledování dat uspořádaných do jednotlivých oborů průmyslu skla a keramiky. Pro rozbor za rok 2009 byla použita dostupná statistická data za firmy s více než 50 zaměstnanci aktuální k 30. 6. 2010.

Od roku 2008 produkce není vykazována Českým statistickým úřadem jednotně v tunách, ale např. v m2, kusech, kg atd. Z tohoto důvodu, proti dřívějším zpracování, není v této zprávě uváděna informace o produkci v hmotných jednotkách v jednotlivých výrobních oborech.

V roce 2004 byla uváděna data v agregacích Užitkový a technický porcelán a Technická a zdravotnická keramika. Od roku 2005 jsou data uváděna v agregacích Užitkový porcelán a keramika a Technická a zdravotnická keramika. Technický porcelán je částí Technické keramiky.
 

Cenové indexy pro skupinu výrobků průmyslu skla a keramiky

Dále uvedené trendy vývoje cenových indexů jsou uvedeny podle klasifikace CZ-CPA, platné od roku 2008.

SKP CZ-CPA
DI 26 CG 23 Ostatní nekovové minerální výrobky
DI 261 CG 231 Sklo a skleněné výrobky
DI 262 CG 232 Žáruvzdorné výrobky
  CG 234 Ostatní porcelánové a keramické výrobky

REPR 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CG 23 100,9 100,7 101,4 105,4 102,4 98,0
CG 231 99,9 99,7 101,4 108,4 98,1 93,6
CG 232 100,6 97,1 101,1 102,0 103,3 102,9
CG 234 101,9 98,1 99,2 102,2 105,5 104,1

Meziroční cenové indexy (stejné období předchozího roku = 100 %)

Celkový průměrný cenový index Ostatních nekovových minerálních výrobků poklesl meziročně o 4,4 p. b. Výrazně poklesl cenový index u skupiny Sklo a skleněné výrobky, naopak rostl u skupin Žáruvzdorné výrobky a Ostatní porcelánové a keramické výrobky.

REPR 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CG 23 100,9 101,6 103,61 108,5 111,2 108,9
CG 231 99,9 98,7 101,1 109,6 107,5 100,6
CG 232 100,7 97,8 98,8 100,9 104,2 107,1
CG 234 101,9 99,9 99,2 101,4 107,0 111,4

Kumulativní cenové indexy (2003 = 100 %)

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 15,38 15,86 15,99 17,76 18,17 13,96 76,8
Obalové sklo 4,66 4,96 4,75 4,84 4,33 3,71 85,7
Ostatní sklo 10,97 13,33 12,70 12,39 11,14 9,63 86,4
Skleněná vlákna 4,81 4,23 4,53 5,42 4,39 4,74 108,0
Užitkové sklo 6,79 5,30 5,38 5,77 5,00 1,78 35,6
Sklo celkem 42,61 43,68 43,35 46,18 43,03 33,82 78,6
Užitkový porcelán a keramika 2,83 2,63 2,34 2,90 2,66 0,93 35,0
Technická a zdravotnická keramika 3,67 3,00 3,86 3,59 4,12 3,32 80,6
Keramika celkem 6,50 5,63 6,20 6,49 6,78 4,25 62,7
Sklo a keramika celkem 49,11 49,31 49,55 52,67 49,81 38,07 76,4

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč)

Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč)

Sklářský a keramický průmysl byl v roce 2009 zasažen dopadem finanční krize nebývalou měrou. Meziročně poklesly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem o 23,6 % (11,74 mld.Kč). S výjimkou skleněných vláken, poklesly tržby ve všech sledovaných oborech.

Výše tržeb plochého skla se v roce 2009 (proti roku 2008) snížila o 23,2 % (4,21 mld.Kč). Produkce plochého skla je závislá na vývoji stavebnictví a automobilovém průmyslu. Krize výrazně zasáhla stavebnictví. Důsledkem bylo výrazné snížení poptávky. Na minimum byla omezena bytová výstavba, komerční projekty i rekonstrukce. Na rozdíl od stavebnictví, zvýšil se, proti roku 2008 o 3,6 % počet vyrobených motorových vozidel, z toho osobních automobilů, včetně malých užitkových vozů o 4,12 %. V České republice bylo vyrobeno celkem 984 753 kusů vozidel, z toho 983 992 kusů motorových (údaje Sdružení automobilového průmyslu).

Tržby obalového skla proti roku 2008 poklesly o 14,3 %. Pokles tržeb výrazně ovlivnil pokles spotřeby tohoto sortimentu v tuzemsku. Silnou konkurencí obalového skla jsou obaly z plastů.

O 13,6 % (1,51 mld.Kč) se proti roku 2008 snížily tržby ostatního skla. Snížená poptávka zasáhla všechny jeho skupiny (technické a laboratorního skla, skleněných polotovarů pro bižuterii atd.). V této skupině se pravděpodobně nejvýrazněji promítla změna statistického sledování firem s více než 20 zaměstnanci na firmy s 50 zaměstnanci.

Tržby skleněných vláken a výrobků z nich vzrostly o 8 % (0,35 mld.Kč). Do zvýšení se promítla spotřeba izolačních materiálů pro zateplení budov.

Rozhodujícím pro pokles tržeb užitkového skla o 64,4 % (3,22 mld.Kč) bylo uzavření skláren Crystalex, a.s. (výroba užitkového skla sodnodraselného), Sklárny Bohemia, a.s. a Sklo Bohemia, a.s. (výroba užitkového skla olovnatého) v roce 2008. Během roku 2009 došlo ke změně majitelů. Koncem tohoto roku a počátkem roku 2010 byla v uzavřených provozech postupně obnovena výroba.

Na pokles tržeb užitkového porcelánu a keramiky proti roku 2008 o 65,0 % má vliv nejen pokles poptávky a konkurence levného zboží z třetích zemí, ale i výrazné omezení výroby firem Karlovarského porcelánu, a.s. a Concordia, a.s. (výroba užitkového porcelánu) v roce 2008 a 2009 a následná změna majitele v roce 2009.

V technické a zdravotnické keramice se snížily tržby o 19,4 % (0,80 mld. Kč). Tržby sanitární keramiky se snížily o 0,15 mld.Kč, technické keramiky o 0,65 mld.Kč.


Pracovníci

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 3 878 4 134 4 151 4 683 5 175 4 453 86,0
Obalové sklo 1 347 1 283 1 233 1 198 1 150 1 143 99,4
Ostatní sklo 12 226 13 182 13 364 12 865 10 206 7 447 73,0
Skleněná vlákna 1 450 1 559 1 561 1 670 1 529 1 259 82,3
Užitkové sklo 9 540 8 635 7 436 6 911 6 020 1 931 32,1
Sklo celkem 28 441 28 793 27 745 27 327 24 080 16 233 67,4
Užitkový porcelán a keramika 5 153 4 908 4 234 4 136 3 749 1 751 46,7
Technická a zdravotnická keramika 3 140 3 124 3 215 2 917 3 411 1 885 55,3
Keramika celkem 8 293 8 032 7 449 7 053 7 160 3 636 50,8
Sklo a keramika celkem 36 734 36 825 35 194 34 380 31 240 19 869 63,6

Průměrný evidenční počet pracovníků (osob)
 

VÝVOJ SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU V OBDOBÍ 2004 - 2009

Vývoj průměrného evidenčního počtu pracovníků (osob)

Celkový počet pracovníků průmyslu skla a keramiky vykázaný v roce 2009 proti předcházejícímu roku poklesl o 11 371 osob (o 36,4 %). Počet pracovníků klesl ve všech výrobních oborech. Hlavním důvodem byl pokles poptávky a následná úsporná opatření firem. V ostatním (výroba skleněných bižuterních polotovarů) a užitkovém skle a užitkovém porcelánu se výrazně promítlo omezení výroby z let 2008 a 2009, jehož důsledkem bylo uzavření velké části provozů a masivní propouštění.

Průměrné měsíční mzdy

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 23 029 23 980 25 406 26 785 27 271 28 172 103,3
Obalové sklo 21 855 22 609 23 028 25 035 26 875 27 007 100,5
Ostatní sklo 15 554 16 014 17 043 17 798 19 745 20 223 102,4
Skleněná vlákna 28 133 27 603 28 734 29 196 31 351 31 351 100,0
Užitkové sklo 14 028 14 195 14 702 15 736 17 120 13 828 80,8
Užitkový porcelán a keramika 11 743 11 958 13 058 14 177 14 650 13 602 92,8
Technická a zdravotnická keramika 17 977 18 589 19 496 21 314 21 472 23 863 111,1
Sklo a keramika celkem 16 347 16 880 18 008 19 276 20 794 22 364 107,6

Průměrné měsíční mzdy (Kč)

Vývoj průměrných měsíčních mezd (Kč)

Meziroční vývoj průměrných měsíčních mezd v letech 2009 a 2008 dokumentuje hospodářskou situaci firem sklářského a keramického průmyslu. S výjimkou skupiny technické a zdravotnické keramiky, se průměrné mzdy u některých oborů zvýšily nepatrně, v užitkovém skle a užitkovém porcelánu a keramice dokonce výrazně poklesly.

Pokračuje stále výraznější tendence v diferenciaci mezd mezi obory, jejichž produkce jsou masové a prakticky plně automatizované (jako jsou produkce plochého skla, skleněných vláken a obalového skla) a obory, kde jsou častější změny (kratší výrobní série) v režimu liniových automatizovaných výrob a stále určitý podíl ručních výrob. Výrazně nad průměrnou mzdou v České republice (23 598 Kč) jsou průměrné mzdy dosažené v oborech skleněných vláken a plochého a obalového skla. Pod úrovní průměrné mzdy v České republice je průměrná mzda dosahovaná ve skupině technická a zdravotnická keramika, z toho průměrná mzda v technické keramice byla 20 054 Kč a zdravotnické keramice 26 082 Kč.Výši průměrné mzdy ve skupině ostatních skel ovlivňuje na straně jedné posilování podílu kvalifikovanější práce (skupina výrob technického skla), na straně druhé nízké mzdy ve výrobě skleněných polotovarů pro bižuterii. Podle vývoje posledních dvou let je zřejmé, že v této skupině získává převahu kvalifikovaná práce. Průměrné mzdy v užitkovém skle a užitkovém porcelánu, z výše uvedených důvodů , zůstávají hluboko pod průměrnou mzdou v České republice. Do výraznějšího zvýšení mezd skupiny technická a zdravotnická keramika se promítlo zvýšení průměrných mezd v technické keramice o 9,9 %.

Produktivita práce z prodeje v běžných cenách

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 3 965 3 835 3 851 3 791 3 511 3 135 89,3
Obalové sklo 3 456 3 866 3 850 4 041 3 765 3 251 86,3
Ostatní sklo 898 1 011 951 963 1 092 1 293 118,4
Skleněná vlákna 3 318 2 710 2 905 3 246 2 837 3 762 132,6
Užitkové sklo 713 614 723 835 831 925 111,3
Užitkový porcelán a keramika 550 537 553 701 709 527 74,3
Technická a zdravotnická keramika 1 170 959 1 201 1 233 1 208 1 759 145,6
Sklo a keramika celkem 1 337 1 339 1 408 1 532 1 595 1 915 120,1

Produktivita práce z prodeje v běžných cenách (tis. Kč/prac.)

Vývoj produktivity práce z prodeje v běžných cenách (tis. Kč/prac.)

Všechny výše uvedené závěry (vývoj tržeb a počtu pracovníků a charakter produkce) se promítají do komplexnějšího ukazatele produktivity práce z prodeje. Produktivita průmyslu skla a keramiky jako celku meziročně vzrostla o 20,1 %. Proti nárůstu mezi roky 2008 a 2007 to je o 16,0 % p.b. více. Hodnota 1 915 tis.Kč na pracovníka v roce 2009 je nejvyšší ze sledované vývojové řady. Vývoj produktivity byl však v jednotlivých oborech různý.

Meziročně klesaly rychleji tržby plochého skla a obalového skla, než počtu pracovníků, což se promítlo do poklesu produktivity těchto oborů. Nárůst produktivity práce ve skupině ostatního skla je dán tím, že se postupně zvyšuje podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Vysoký meziroční nárůst produktivity ve skupině ostatního skla (13,4 %) ovlivňuje více než v předchozích letech skupina technických skel, kde je produktivita podstatně vyšší než produktivita výroby skleněných polotovarů pro bižuterii a skleněné bižuterie (podíl produkce poklesl z 60 % v roce 2007 na 53 % v roce 2008).

Do zvýšení produktivity práce skleněných vláken se promítlo výrazné snížení počtu pracovníků a naopak zvýšení tržeb tohoto oboru.

Zvýšení produktivity užitkového skla lze velmi nesnadno hodnotit. Jak bylo dříve uvedeno, došlo v největších firmách tohoto oboru k zásadním změnám. Může to však signalizovat rozvoj výroby s vyšší přidanou hodnotou.

Pokles produktivity skupiny užitkového porcelánu a keramiky přímo souvisí s nedostatkem poptávky.

Rozhodující pro zvýšení produktivity ve skupině technická a zdravotnická keramika bylo meziroční zvýšení produktivity v oboru zdravotnická keramika o 34,8 %, což je o 484 tis.Kč na pracovníka.

V průmyslu skla a keramiky celkem byl meziroční nárůst produktivity o 12,5 % vyšší, než růst průměrných mezd.


Vývoz

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 11,048 11,471 12,988 13,004 12,774 10,325 80,8
Obalové sklo 2,602 2,668 2,700 2,702 2,123 2,128 100,2
Ostatní sklo 13,667 16,314 14,902 13,611 9,020 9,061 100,5
Skleněná vlákna 5,293 4,774 6,350 7,515 6,436 5,904 91,7
Užitkové sklo 8,865 8,149 7,263 7,660 6,685 3,805 56,9
Sklo celkem 41,475 43,376 44,203 44,492 37,038 31,223 84,3
Užitkový porcelán a keramika 2,780 2,957 2,932 3,708 3,518 2,395 68,1
Technická a zdravotnická keramika 2,531 2,206 2,261 2,358 2,087 1,676 80,3
Keramika celkem 5,311 5,163 5,193 6,066 5,605 4,071 72,6
Sklo a keramika celkem 46,786 48,539 49,396 50,558 42,643 35,294 82,8

Vývoz (mld. Kč)

Vývoj vývozu (mld. Kč)

Sklářský a keramický průmysl České republiky je exportně zaměřený, tzn., že je přímo ovlivněný ekonomickými změnami ve světě.

Pokles exportu trvá již dva roky. Celkový vývoz sledovaných oborů v roce 2009 byl 35,294 mld.Kč. Meziročně poklesl o 17,2 % (7,349 mld.Kč). V roce 2008 činil export 42,645 mld.Kč. Meziročně poklesl proti roku 2007 o 15,7 % (7,915 mld.Kč).

Rozbor vývozu je proveden v kapitole „Analýza vývozu a dovozu sklářského a keramického průmyslu v letech 2006 – 2009“.

Dovoz

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 6,109 6,346 7,738 8,437 8,167 7,583 92,8
Obalové sklo 0,883 0,908 0,950 0,926 0,979 1,186 121,1
Ostatní sklo 5,138 3,733 3,118 2,963 1,761 1,637 93,0
Skleněná vlákna 1,889 2,174 2,577 2,761 2,351 1,615 68,7
Užitkové sklo 1,696 1,791 1,575 1,600 1,618 1,407 87,0
Sklo celkem 15,715 14,952 15,958 16,687 14,876 13,428 90,3
Užitkový porcelán a keramika 1,011 1,413 1,311 1,394 1,321 1,045 79,1
Technická a zdravotnická keramika 1,578 1,092 1,000 1,240 1,104 0,895 81,1
Keramika celkem 2,589 2,505 2,311 2,634 2,425 1,940 80,0
Sklo a keramika celkem 18,304 17,457 18,269 19,321 17,301 15,368 88,8

Dovoz (mld. Kč)

Vývoj dovozu (mld. Kč)

Zrovna tak, jak hospodářská krize ovlivňovala v posledních dvou letech tržby a vývoz sklářského a keramického průmyslu České republiky, ovlivňovala i dovoz. výrobků tohoto odvětví.

Dovoz celkem výrobků sklářského a keramického průmyslu v roce 2009 meziročně poklesl o 11,2 % (1,933 mld.Kč). Mezi roky 2008 a 2007 poklesl o 10,5 % (2,020 mld.Kč). Z výrobních oborů se zvýšil pouze dovoz obalového skla.

Rozbor dovozu je proveden v kapitole „Analýza vývozu a dovozu sklářského a keramického průmyslu v letech 2006 – 2009“.


Saldo zahraničního obchodu

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 4,939 5,125 5,250 4,567 4,607 2,742 59,5
Obalové sklo 1,719 1,759 1,750 1,776 1,144 0,942 82,3
Ostatní sklo 8,529 12,581 11,784 10,648 7,259 7,424 102,3
Skleněná vlákna 3,404 2,601 3,773 4,754 4,085 4,289 105,0
Užitkové sklo 7,169 6,357 5,688 6,060 5,067 2,398 47,3
Sklo celkem 25,760 28,423 28,245 27,805 22,162 17,795 80,3
Užitkový porcelán a keramika 1,769 1,544 1,621 2,314 2,197 1,350 61,4
Technická a zdravotnická keramika 0,953 1,114 1,261 1,118 0,983 0,781 79,4
Keramika celkem 2,722 2,658 2,882 3,432 3,180 2,131 67,0
Sklo a keramika celkem 28,482 31,081 31,127 31,237 25,342 19,926 78,6

Saldo zahraničního obchodu (mld. Kč)

Vývoj salda zahraničního obchodu (mld. Kč)

Struktura salda zahraničního obchodu

Obory průmyslu skla a keramiky ve sledovaném období 2003 – 2008 vždy velmi podstatně přispěly k aktivnímu saldu zahraničního obchodu celého zpracovatelského průmyslu České republiky (viz. kapitola Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice). Hodnoty salda potvrzují výrazně proexportní orientaci tohoto průmyslu. V roce 2009 dosáhlo saldo 19,926 mld.Kč (pokles o 21,4 % proti roku 2008). Tento pokles salda je o 2,5 p.b. vyšší než mezi roky 2008 a 2007.


Efektivní domácí poptávka

Ukazatel efektivní domácí poptávky je definován vzorcem: Tržby z průmyslové činnosti + Dovoz - Vývoz

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 index 09/08
(%)
Ploché sklo 10,15 9,68 10,15 12,85 13,16 10,74 81,6
Obalové sklo 2,89 3,07 2,96 3,03 3,14 2,63 83,9
Ostatní sklo 2,35 0,34 0,76 1,56 3,67 1,46 39,8
Skleněná vlákna 1,32 1,39 0,63 0,39 0,05 -1,20 2617,4
Užitkové sklo -0,45 -1,20 -0,35 -0,34 -0,12 -0,68 572,3
Sklo celkem 16,26 13,28 14,15 17,49 17,77 12,32 69,4
Užitkový porcelán a keramika 1,05 1,07 0,76 0,53 0,65 -0,52 -81,1
Technická a zdravotnická keramika 2,71 1,86 2,57 2,45 3,12 1,61 51,7
Keramika celkem 3,76 2,93 3,33 2,98 3,76 1,09 29,0
Sklo a keramika celkem 20,02 16,22 17,48 20,47 21,53 13,41 62,3

Efektivní domácí poptávka (mld. Kč)

Vývoj efektivní domácí poptávky (mld. Kč)

Vývoj efektivní domácí poptávky je v jednotlivých oborech průmyslu skla a keramiky diferenciovaný a specifický.

Závěr

Ve shrnutí predikce Ministerstva financí z července 2010 se uvádí:

„Světová ekonomika se zotavuje z kontrakce, k níž došlo v důsledku krize na finančních trzích, nicméně vzhledem k plánům některých zemí EU zmenšit vysoké rozpočtové deficity, a obnovit tak v důvěru na trzích státních dluhopisů, může oživení v EU v budoucnu zpomalit.

    2010 2011
Hrubý domácí produkt průměrný růst v %, reálně 1,5 2,4
Průměrná míra inflace průměrný růst v % 1,5 2,3
Míra nezaměstnanosti průměr v % 9,4 9,3
Růst průměrné reálné mzdy v % -0,1 4,3
CZK / EUR průměr za rok 25,5 24,6

(Ministerstvo financí - červenec 2010)

Predikce vývoje hlavních makroekonomických indikátorů České republiky

Česká ekonomika před rokem vystoupila z recese a od 3. čtvrtletí 2009 zvyšuje svou výkonnost. Oživení však zatím zůstává křehké a budoucí vývoj je stále zatížen značnými riziky zejména z vnějšího prostředí.

Pro rok 2010 se předpokládá mírný nárůst reálného HDP o 1,6 %. Díky zvýšení dovozu v ekonomikách našich hlavních obchodních partnerů by měl být růst tažen zejména zahraničním obchodem. V roce 2011 by se podle současných předpokladů mohl růst ekonomiky zrychlit na 2,3 %.

Průměrnou míru inflace v roce 2010 odhadujeme okolo 1,6 %, pro rok následující počítáme s urychlením růstu spotřebitelských cen na 2,5 %.

Na trhu práce se stále projevují důsledky nižší ekonomické aktivity. Po výrazném nárůstu míry nezaměstnanosti (VŠPS – Výběrové šetření pracovních sil) ze 4,4 % v roce 2008 by mělo být v roce 2010 dosaženo vrcholu na úrovni cca 7,6 %. Poté by měla míra nezaměstnanosti pozvolna klesat. Zaměstnanost by se v letošním roce měla snížit o 1,4 %, v roce 2011 by mělo být dosaženo mírného růstu o 0,6 %. Objem mezd a platů by v letošním roce měl vykázat pokles o 0,3 %, V roce 2011 by mzdy a platy mohly vzrůst o 3,8 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na příznivé úrovni, v roce 2010 by mohl být běžný účet vyrovnaný“.

Rok 2009 byl pro sklářský a keramický průmysl České republiky velmi tvrdý. Podle výše uvedené predikce, současný vývoj zahraniční a domácí ekonomiky nedává velké naděje na výrazné zlepšení ani v roce 2010. Všechny obory sklářského a keramického průmyslu se od roku 2008 musejí vyrovnávají s dopady ekonomické krize a stále sílící konkurencí. Sklářský a keramický průmysl je stávajícím ekonomickým vývojem velmi ohrožen, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky. Neměnná je pro firmy nutnost stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.

 

 

 

 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.