Slovo prezidenta

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2009 / Slovo prezidenta

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR - prezident

Vážení přátelé,Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydává„Výroční zprávu – Sklářský a keramický průmysl České republiky – rok 2009“, ve které chceme veřejnost seznámit s hlavními ekonomickými ukazateli sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 2009 a s trendy v jeho vývoji v období 2004 – 2009. Ve výroční zprávě také naleznete rozbor vývozu a dovozu sortimentu skla a keramiky. Součástí zprávy je i kapitola zabývající se činností Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.Sklářský a keramický průmysl je proexportně orientovaným odvětvím. Saldo zahraničního obchodu sklářského a keramického průmyslu v roce 2009 činilo 19,926 mld. Kč. I přes pokles meziroční pokles o 5,416 mld. Kč, významně posílilo bilanci zahraničního obchodu celého českého zpracovatelského průmyslu.Rok 2009 byl pro všechny firmy sklářského a keramického průmyslu velmi tvrdý. Finanční krize se převalila přes banky na investory a zmrazila veškeré aktivity na trhu. Sklářský a keramický průmysl byl zasažen dopadem finanční krize v roce 2009 nebývalou měrou. Ta se projevila v plné síle na tradičních trzích českého sklářského a keramického průmyslu i v tuzemsku. Trval pokles poptávky ve všech výrobních oborech. Podle predikce Ministerstva finnací, současný vývoj zahraniční a domácí ekonomiky nedává velké naděje na výrazné zlepšení ani v roce 2010. Sklářský a keramický průmysl je stávajícím ekonomickým vývojem velmi ohrožen, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky. Neměnná je pro firmy nutnost stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitné informace.Ing. Petr Mazzolini
prezident Asociace

Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident

     Ing. Petr MazzoliniViceprezidenti

     Ing. Radislav Feix, Ph.D., Ludvík Jan Rys (do 21. 5. 2009), Ing. Jaroslav SeifrtČlenové představenstva

     Ing. Petr Beránek, Mgr. Miloslav Hambálek, Ing. Lubomír Hnilička, Ing. Petr Hübner (od 21.5.2009),


     Ing. Pavel Kusý, Ing. Svatopluk Kudláč, Ing. Jan Štefl, Ing. Pavel WurzelDozorčí rada

      předseda: Ing. Jaroslav Přerost


      členové: Ing. Jiří Bělský (od 21. 5. 2009), Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc.


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.