Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2009 / Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice

Průmysl skla a keramiky je tradiční součástí zpracovatelského průmyslu v České republice.

Průmysl skla a keramiky je, podle NACE - Všeobecná statistická klasifikace ekonomických činností, kterou používá Evropské unie, zařazen do subkategorie Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků.

CZ-NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků slučuje výroby skla, keramiky a stavebních hmot různých typů a rozličného užití. Výroba těchto komodit má v České republice dlouholetou tradici a vysokou úroveň.

Členění činností CZ-NACE 23 je následující:

  • 23.1 Výroba skla a skleněných výrobků
  • 23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků
  • 23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
  • 23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
  • 23.5 Výroba cementu, vápna a sádry
  • 23.6 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
  • 23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
  • 23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

Obory 23.1 a 23.4 reprezentují výrobu skla a skleněných výrobků a výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků, které jsou předmětem hodnocení této výroční zprávy.

V následujících tabulkách jsou uvedeny tržby, vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu jednotlivých subkategorií zpracovatelského průmyslu a je tak popsán jejich podíl v rámci českého zpracovatelského průmyslu v roce 2009. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (dále jen tržby), vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu jsou uvedeny v běžných cenách.

Celkový objem tržeb zpracovatelského průmyslu v České republice v roce 2009 činil 2 265,64 mld.Kč (v roce 2008 činily tržby 2 635,35 mld. Kč). Celá subkategorie Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků s tržbami 96,86 mld. Kč se podílela na tržbách zpracovatelského průmyslu podílem 4,3 %.

Tržby 2009
(mld. Kč)
Podíl
(%)
Výroba potravinářských výrobků a nápojů 231,46 10,2
Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 35,91 1,6
Výroba usní a výrobků z nich 2,78 0,1
Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 34,72 1,5
Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 65,29 2,9
Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 75,79 3,3
Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 121,81 5,4
Výroba pryžových a plastových výrobků 156,17 6,9
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 96,86 4,3
Výroba základ. kovů, hut. a kovodělných výrobků 261,04 11,5
Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 173,92 7,7
Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 341,40 15,1
Výroba dopravních prostředků a zařízení 571,10 25,2
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 97,39 4,3
Zpracovatelský průmysl 2 265,64 100,0

Tržby subkategorií zpracovatelského průmyslu v roce 2009

Struktura tržeb subkategorií zpracovatelského průmyslu v roce 2009

V následující tabulce jsou seřazeny jednotlivé subkategorie zpracovatelského průmyslu podle výše meziroční změny tržeb dosažené mezi roky 2009 a 2008. Tyto meziroční změny jsou zde užity jako indikátory dynamiky růstu jednotlivých odvětví.

  Tržby 2008
(mld. Kč)
Tržby 2009
(mld. Kč)
Index 09/08
(%)
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 87,84 97,39 110,9
Výroba potravinářských výrobků a nápojů 237,53 231,46 97,4
Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 36,46 34,72 95,2
Výroba dopravních prostředků a zařízení 610,46 571,10 93,6
Výroba pryžových a plastových výrobků 167,79 156,17 93,1
Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk 70,13 65,29 93,1
Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 386,39 341,40 88,4
Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 41,71 35,91 86,1
Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 118,00 75,79 64,2
Výroba chemických látek, přípravků a léčiv 148,71 121,81 81,9
Výroba základ.kovů, hut. a kovodělných výrobků 381,44 261,04 68,4
Zpracovatelský průmysl 2 635,35 2 265,64 85,97
Výroba usní a výrobků z usní 3,36 2,78 82,7
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 121,30 96,86 79,9
Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 224,23 173,92 77,6

Dynamika prodeje podle jednotlivých subkategorií zpracovatelského průmyslu

Tabulka Dynamika prodeje podle jednotlivých subkategorií zpracovatelského průmyslu dokumentuje vliv krize na jednotlivá odvětví zpracovatelského průmyslu. Výjimkou je Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený.

V subkategorii Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků se snížily tržby ve sledovaném období o 20,1 %.

Následující tabulka uvádí údaje o vývozu, dovozu a saldu zahraničního obchodu dosažené v ve zpracovatelském průmyslu v roce 2009. Jednotlivé subkategorie jsou seřazeny podle hodnoty salda zahraničního obchodu.

  Vývoz
(mld. Kč)
Vývoz
(%)
Dovoz
(mld. Kč)
Dovoz
(%)
Saldo ZO
(mld. Kč)
Výroba chemických látek, příprava léčiv 132,96 6,6 211,36 11,9 -78,40
Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 15,69 0,8 38,31 2,2 -22,62
Výroba potravinářských výrobků a nápojů 77,10 3,8 104,05 5,8 -26,95
Výroba usní a výrobků z usní 11,88 0,6 20,13 1,1 -8,25
Výroba textilí, textilních a oděvních výrobků 64,74 3,2 68,44 3,8 -3,70
Výroba pryžových a plastových výrobků 102,59 5,1 99,07 5,6 3,52
Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru;vydavatelství a tisk 62,57 3,1 58,99 3,3 3,58
Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 224,14 11,1 214,78 12,1 9,36
Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 27,32 1,3 14,01 0,8 13,31
Výroba ostatních nekovových materiálů 50,86 2,5 30,19 1,7 20,67
Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 522,59 25,8 496,31 27,9 26,28
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 76,38 3,8 49,37 2,8 27,01
Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 236,06 11,6 169,55 9,5 66,51
Výroba dopravních prostředků a zařízení 422,79 20,9 207,00 11,6 215,79
Zpracovatelský průmysl 2 027,67 100,0 1 781,56 100,0 246,11

Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu zpracovatelského průmyslu

Struktura vývozu subkategorií zpracovatelského průmyslu v roce 2009

Struktura dovozu subkategorií zpracovatelského průmyslu v roce 2009

Z výše uvedené tabulky a grafů je patrné významné postavení Výroby ostatních minerálních výrobků z pohledu výše jeho příspěvku k aktivní bilanci zahraničního obchodu českého zpracovatelského průmyslu. Svým aktivním saldem ve výši 20,67 mld. Kč se řadí mezi devět subkategorií zpracovatelského průmyslu, které vykazují aktivní saldo.

Průmysl skla a keramiky

V následující kapitole „Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2004 – 2009“ je hlouběji rozebrán a popsán, a to v oborovém členění, sklářský a keramický průmysl jako součást českého zpracovatelského průmyslu, která odpovídá charakteristickému zaměření činností organizací sdružených v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR. Pro pochopení vztahů mezi zpracovatelským průmyslem, výrobou ostatních minerálních výrobků a sklářským a keramickým průmyslem je dále uvedena vysvětlující tabulka.


2009 Tržby Vývoz Dovoz Saldo ZO
Průmysl skla a keramiky        
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny) 33,96 35,29 15,37 19,92
Podíl v subsekci ost. nekovových minerálních výrobků (%) 35,06 69,39 50,91 x
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%) 1,50 1,74 0,86 x
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků        
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny) 96,86 50,86 30,19 20,67
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%) 4,28 2,51 1,69 x
Zpracovatelský průmysl        
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny) 2 265,64 2 027,63 1 781,56 246,07

Průmysl skla a keramiky ve zpracovatelském průmyslu

 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.