Analýza vývozu a dovozu skla a keramiky v období 2006 - 2009

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2009 / Analýza vývozu a dovozu skla a keramiky v období 2006 - 2009

ANALÝZA VÝVOZU SKLA A KERAMIKY V OBDOBÍ 2006 – 2009

V kapitole 4. Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2004 – 2009 byl popsán vývoj vývozu a dovozu jako celku s rozdělením podle jednotlivých výrobních oborů. V této kapitole je popsán vývoj vývozu a dovozu skla a keramiky jednotlivých výrobních oborů podle teritorií a to Evropská unie, Evropa – ostatní země, Spojené státy a Kanadu a Ostatní země. U plochého skla a ostatního skla je podle podoborů uvedena i struktura jejich vývozu a dovozu.

Bylo použito údajů ČSÚ podle číselníku HS/CN celního sazebníku (vývoz, dovoz) platných k 15. 5. a 30. 6. 2010.

Vývoz

Jak již bylo uvedeno dříve, je sklářský a keramický průmysl České republiky výrazně proexportně orientovaný. Důsledkem je silná závislost na změnách vnějších podmínek, tzn. v letech 2008 a 2009 dopad hospodářské krize.

Ploché sklo

Vývoz plochého skla v roce 2009 dosáhl výše 10 325,8 mil.Kč. Následující tabulka uvádí strukturu a vývoj vývozu plochého skla podle sortimentních skupin v letech 2006 až 2009.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Ploché sklo
neopracované
255 942 3 624 27,9 223 759 3 753 28,9 306 985 4 021 31,5 249 787 65 3 099 30,0
Sklo bezpečnostní
tvrzené vrstvené
112 731 7 590 58,4 112 844 7 188 55,3 116 310 6 606 51,7 84 657 22 5 623 54,5
Jednotky izolační
z několika tabulí skla
6 953 271 2,1 6 017 282 2,2 6 878 322 2,5 7 594 2 342 3,3
Zrcadla skleněná i
zarámovaná zpětná
zrcátka
62 615 1 504 11,6 62 775 1 781 13,7 56 545 1 825 14,3 42 624 11 1 262 12,2
Celkem 438 241 12 988 100,0 405 394 13 004 100,0 486 718 12 774 100,0 384 663 100,0 10 326 100,0

Vývoz plochého skla podle sortimentu

Vývoj vývozu plochého skla podle sortimentu (mil.Kč)

Struktura vývozu plochého skla podle sortimentu v roce 2009 (t)

Struktura vývozu plochého skla podle sortimentu v roce 2009 (Kč)

Největší podíl vývozu v hmotných jednotkách zaujímalo v roce 2009 ploché sklo neopracované (81,8 % tvoří float) s 64,9 % následováno vývozem bezpečnostního skla s 22,0 %. Pokud se týká vývozu v Kč, je situace opačná. Největší podíl zaujímá vývoz bezpečnostního skla s 54,5 %. Podíl vývozu plochého skla neopracovaného je 30,0 %.

Vývoj průměrných cen (tis.Kč/t) je uveden v následující tabulce.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Ploché sklo
neopracované
255 942 3 624 14,2 223 759 3 753 16,8 306 985 4 021 13,1 249 787 3 099 12,4
Sklo bezpečnostní
tvrzené vrstvené
112 731 7 590 67,3 112 844 7 188 63,7 116 310 6 606 56,8 84 657 5 623 66,4
Jednotky izolační
z několika tabulí skla
6 953 271 39,0 6 017 282 46,9 6 878 322 46,9 7 594 342 45,0
Zrcadla skleněná i
zarámovaná zpětná
zrcátka
62 615 1 504 24,0 62 775 1 781 28,4 56 545 1 825 32,3 42 624 1 262 29,6
Celkem 438 241 12 988   405 394 13 004   486 718 12 774   384 663 10 326  

Průměrné ceny plochého skla

Vývoj průměrných cen plochého skla

Vývoj vývozu podle teritorií uvádí následující tabulka.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 363 834 11 416 87,9 343 889 11 594 89,2 388 201 11 099 86,9 349 526 90,9 9 455 91,6
Evropa ostatní země 57 235 987 7,6 50 997 1 002 7,7 60 687 1 073 8,4 30 663 8,0 613 5,9
USA a Kanada 5 523 461 3,5 2 329 204 1,6 1 398 121 0,9 946 0,2 121 1,2
Ostatní země 11 650 125 1,0 8 179 205 1,6 36 433 481 3,8 3 528 0,9 137 1,3
Celkem 438 241 12 988 100,0 405 394 13 004 100,0 486 718 12 774 100,0 384 663 100,0 10 326 100,0

Vývoz plochého skla podle teritorií

Struktura vývozu plochého skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Do zemí Evropské unie směřuje podstatná část vývozu plochého skla. V roce 2009 činil podíl na exportu 91,6 %. Největšími odběrateli jsou Německo, Rumunsko, Polsko, Belgie, Maďarsko a Slovensko. K největším odběratelům mimo Evropskou unii patří Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Srbsko a Chorvatsko.

Struktura vývozu odpovídá cílovému užití sortimentu plochého skla (převážné využití ve stavebnictví a automobilovém průmyslu) a obchodní strategii firem.

Obalové sklo

Vývoz obalového skla v roce 2009 byl 2 127,9 mil.Kč. V následující tabulce je uvedeno zaměření vývozu podle teritorií.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 236 760 2 301 85,2 227 986 2 381 88,1 170 869 1 838 86,6 153 245 82,0 1 744 82,0
Evropa ostatní země 36 032 357 13,2 29 614 286 10,6 27 497 246 11,6 31 581 16,9 340 16,0
USA a Kanada 187 4 0,2 457 9 0,3 616 14 0,7 809 0,4 17 0,8
Ostatní země 4 258 38 1,4 1 740 27 1,0 1 283 24 1,1 1 191 0,6 26 1,2
Celkem 277 237 2 700 100,0 259 797 2 702 100,0 200 264 2 123 100,0 186 826 100,0 2 128 100,0

Vývoz obalového skla podle teritorií

Struktura vývozu obalového skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Vývoz je určen charakterem použití podstatné části sortimentu obalového skla. Lahve a konzervové sklo není ekonomické dopravovat na velké vzdálenosti. V roce 2009 bylo 82,0 % vývozu určeno pro země Evropské unie. Největšími odběrateli jsou Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Do ostatních zemí Evropy směřovalo 16,0 % vývozu. Největšími odběrateli z těchto zemí je Rusko a Švýcarsko.

Vývoj průměrných cen (tis.Kč/t) je uveden v následující tabulce.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
(t)
mil. Kč cena
(tis.Kč/t)
Evropská unie 236 760 2 301 9,7 227 986 2 381 10,4 170 869 1 838 10,8 153 245 1 744 11,4
Evropa ostatní země 36 032 357 9,9 29 614 286 9,6 27 497 246 8,9 31 581 340 10,8
USA a Kanada 187 4 23,0 457 9 19,7 616 14 23,4 809 17 21,0
Ostatní země 4 258 38 8,8 1 740 27 15,5 1 283 24 18,9 1 191 26 22,0
Celkem 277 237 2 700   259 797 2 702   200 264 2 123   186 826 2 128  

Průměrné ceny obalového skla

Vývoj průměrných cen obalového skla

Ostatní sklo

Sortiment vývozu ostatního skla je velmi široký. Zahrnuje technické, laboratorní a laboratorní přístrojové sklo, technické kuličky, skleněné průmyslové aparatury, ochranné svářečské sklo, optické sklo, a zařazuje se sem i výroba stavebních skleněných tvárnic, výroba skleněných bižuterních polotovarů a bižuterie a výroba osvětlovacího skla, včetně ověsů.

V letech 2008 a 2009 nebyl do vývozu ostatního skla započten vývoz stropních nástěnných svítidel. Tento sortiment není součástí sklářské výroby (cca 1,0 mld.Kč). Vývoz ostatního skla v roce 2009 dosáhl hodnoty 9 061,0 mil.Kč. V následující tabulce je uveden vývoj vývozu ostatního skla v letech 2006 až 2009 podle jednotlivých skupin výrobků.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč podíl
(%)
Netto
( t )
mil.Kč podíl
(%)
Netto
( t )
mil.Kč podíl
(%)
Netto
( t )
podíl
(%)
mil.Kč podíl
(%)
Technické sklo 10 866 689 4,6 9 335 1 243 9,1 10 012 1 134 12,6 9 276 8,7 982 10,8
Dlaždice, desky, cihly 66 688 1 093 7,3 51 392 969 7,1 58 160 1 045 11,6 63 918 60,0 1 307 14,4
Laboratorní sklo 3 139 497 3,3 3 279 511 3,8 3 156 430 4,8 2 535 2,4 351 3,9
Skleněné polotovary
pro bižuterii
6 451 10 319 69,2 5 944 8 262 60,7 4 481 5 288 58,6 3 850 3,6 5 079 56,1
Ostatní sklo 16 524 2 305 15,5 21 937 2 626 19,3 37 304 1 123 12,4 26 991 25,3 1 342 14,8
Celkem 103 668 14 903 100,0 91 887 13 611 100,0 113 112 9 020 100,0 106 570 100,0 9 061 100,0

Vývoz ostatního skla podle sortimentu

Vývoj vývozu ostatního skla podle sortimentu

Struktura vývozu ostatního skla podle sortimentu v roce 2009 (Kč)

Největší podíl s 56,1 % zaujímá vývoz bižuterie a skleněných polotovarů pro bižuterii. Vývoz tohoto sortimentu, který je tradičním vývozním artiklem České republiky, čelí již několik let stále silnější a podstatně levnější konkurenci z Dálného východu. Proti roku 2006 se zvýšil podíl technického skla a skleněných dlaždic, desek a cihel. Na stejné úrovni zůstal podíl laboratorního skla. Pokles ve skupině ostatního skla – ostatní sklo, je dán jednak výše uvedenou změnou výpočtu, jednak velmi různorodým sortimentem, jehož objem vývozu se neustále mění.

Vývoj průměrných cen (tis.Kč/t) je uveden v následující tabulce.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Technické sklo 10 866 689 63,4 9 335 1 243 133,1 10 012 1 134 113,3 9 276 982 105,9
Dlaždice, desky, cihly 66 688 1 093 16,4 51 392 969 18,9 58 160 1 045 18,0 63 918 1 307 20,4
Laboratorní sklo 3 139 497 158,2 3 279 511 155,7 3 156 430 136,3 2 535 351 138,2
Skleněné polotovary
pro bižuterii
6 451 10 319 1 599,7 5 944 8 262 1 390,0 4 481 5 288 1 180,3 3 850 5 079 1 319,3
Ostatní sklo 16 524 2 305 139,5 21 937 2 626 119,7 37 304 1 123 30,1 26 991 1 342 49,7
Celkem 103 668 14 903   91 887 13 611   113 112 9 020   106 570 9 061  

Průměrné ceny ostatního skla

Vývoj průměrných cen ostatního skla

V následující tabulce je uveden vývoz ostatního skla podle teritorií.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 59 487 3 481 23,4 52 467 3 274 24,1 77 208 2 714 30,1 67 557 63,4 3 323 36,7
Evropa - ostatní země 3 697 509 3,4 4 971 673 4,9 2 381 181 2,0 1 961 1,8 142 1,6
USA a Kanada 10 149 1 606 10,8 7 977 1 079 7,9 5 534 629 7,0 1 752 1,6 412 4,5
Ostatní země 30 335 9 308 62,5 26 471 8 585 63,1 27 989 5 497 60,9 35 300 33,1 5 185 57,2
Celkem 103 668 14 903 100,0 91 887 13 611 100,0 113 112 9 020 100,0 106 570 100,0 9 061 100,0

Vývoz ostatního skla podle teritorií

Struktura vývozu ostatního skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Na rozdíl od vývozu plochého skla a obalového skla směřuje většina vývozu ostatního skla (61,7 %) do zemí mimo Evropu. V každé skupině výrobků je však situace jiná a podle zakázek se může rok od roku lišit. V roce 2009 převažoval podíl vývozu do Evropské unie u sortimentu dlaždic, desek a cihel ze skla (77,5 %) a laboratorního skla (65,2 %). Naopak do Ostatních zemí převažoval vývoz sortimentu skleněných polotovarů pro bižuterii (78,7 %) a technického skla (81,3 %).

V zemích Evropské unie jsou největšími odběrateli Německo, Polsko, Itálie, Francie, Belgie a Rumunsko, v ostatních Evropských zemích Rusko, Ukrajina, Švýcarsko a Norsko.

Z Ostatních zemí a Spojených států a Kanady jsou největšími odběrateli, převážně bižuterie a skleněných polotovarů pro bižuterii, Spojené arabské emiráty, Hongkong, Spojené státy a Mexiko.

Skleněná vlákna a výrobky z nich

Vývoz skleněných vláken a výrobků z nich od roku 2007 klesá. V roce 2009 činil vývoz tohoto sortimentu 5 903,9 mil.Kč. Mimo vliv hospodářské krize se export tohoto sortimentu potýká se stále sílící konkurencí z Dálného východu.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 98 690 5 386 84,8 159 852 6 599 87,8 124 633 5 807 90,2 127 781 92,0 5 387 91,2
Evropa ostatní země 12 309 454 7,2 14 059 525 7,0 6 364 315 4,9 5 142 3,7 225 3,8
USA a Kanada 2 631 128 2,0 2 102 93 1,2 1 360 57 0,9 1 936 1,4 79 1,3
Ostatní země 9 616 382 6,0 5 722 299 4,0 6 261 259 4,0 4 080 2,9 213 3,6
Celkem 123 245 6 350 100,0 181 735 7 515 100,0 138 618 6 438 100,0 138 938 100,0 5 904 100,0

Vývoz skleněných vláken a výrobků z nich podle teritorií

Struktura vývozu skleněných vláken a výrobků z nich podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Podstatná část vývozu (91,2 %) je realizována v zemích Evropské unie. Největšími odběrateli v roce 2009 byli Německo, Polsko, Francie, Itálie a Rakousko.

Vývoj průměrných cen (tis.Kč/t) je uveden v následující tabulce.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Evropská unie 98 690 5 386 54,6 159 852 6 599 41,3 124 633 5 807 46,6 127 781 5 387 42,2
Evropa ostatní země 12 309 454 36,9 14 059 525 37,3 6 364 315 49,6 5 142 225 43,7
USA a Kanada 2 631 128 48,7 2 102 93 44,1 1 360 57 41,8 1 936 79 40,9
Ostatní země 9 616 382 39,7 5 722 299 52,3 6 261 259 41,3 4 080 213 52,1
Celkem 123 245 6 350   181 735 7 515   138 618 6 438   138 938 5 904  

Průměrné ceny skleněných vláken a výrobků z nich

Vývoj průměrných cen skleněných vláken a výrobků z nich

Užitkové sklo

Vývoz užitkového skla patří k tradičním vývozním oborům českého zpracovatelského průmyslu. Od roku 2007 vývoz sortimentu tohoto oboru klesá. Důvody byly popsány v předcházející kapitole. Vývoz v roce 2009 činil pouze 3 805,4 mld.Kč.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 26 565 3 404 46,9 15 910 3 455 45,1 15 731 2 740 41,0 24 610 61,4 1 404 36,9
Evropa ostatní země 10 775 802 11,0 12 414 1 040 13,6 12 478 1 119 16,7 6 478 16,2 522 13,7
USA a Kanada 10 031 1 198 16,5 7 369 954 12,5 3 187 852 12,8 1 196 3,0 405 10,7
Ostatní země 14 423 1 860 25,6 13 592 2 211 28,9 10 921 1 974 29,5 7 771 19,4 1 474 38,7
Celkem 61 794 7 263 100,0 49 285 7 660 100,0 42 318 6 685 100,0 40 055 100,0 3 805 100,0

Vývoz užitkového skla podle teritorií

Vývoj vývozu užitkového skla podle teritorií

Struktura vývozu užitkového skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Lze říci, že sortiment užitkového skla je vyvážen do celého světa. Do Evropy v roce 2009 směřovalo 50,6 % vývozu. Největšími odběrateli byli Německo, Rusko, Francie, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Podíl na vývozu v témž roce byl do Ostatních zemí (vývoz do 80 zemí) a Spojených států a Kanady 49,4 %. Největšími odběrateli byli Spojené státy, Japonsko, Azerbajdžán, Egypt, Irán a Lybie.

2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Evropská unie 26 565 3 404 128,1 15 910 3 455 217,2 15 731 2 740 174,2 24 610 1 404 57,1
Evropa ostatní země 10 775 802 74,4 12 414 1 040 83,8 12 478 1 119 89,7 6 478 522 80,5
USA a Kanada 10 031 1 198 119,4 7 369 954 129,5 3 187 852 267,4 1 196 405 339,0
Ostatní země 14 423 1 860 128,9 13 592 2 211 162,7 10 921 1 974 180,7 7 771 1 474 189,7
Celkem 61 794 7 263   49 285 7 660   42 318 6 685   40 055 3 805  

Průměrné ceny užitkového skla

Vývoj průměrných cen užitkového skla

Užitkový porcelán a keramika

Vývoz užitkového porcelánu stejně jako užitkového skla patří k tradičním vývozním oborům českého zpracovatelského průmyslu.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Užitkový porcelán 21 479 2 739 93,4 21 041 3 522 95,0 18 883 3 332 94,7 11 245 85,6 2 254 94,1
Užitková keramika 2 180 91 3,1 1 997 92 2,5 2 157 109 3,1 1 489 11,3 83 3,5
Ozdobný a figurální porcelán
a keramika
756 102 3,5 641 94 2,5 479 77 2,2 399 3,0 59 2,5
Celkem 24 415 2 932 100,0 23 679 3 708 100,0 21 519 3 518 100,0 13 133 100,0 2 395 100,0

Vývoz užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu

Vývoj vývozu užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu

Struktura vývozu užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu v roce 2009 (Kč)

V roce 2009 činil vývoz užitkového porcelánu a keramiky celkem 2 395,3 mil.Kč. Ve skupině užitkový porcelán a keramika se vývoz užitkového porcelánu podílí 94,1 %.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Užitkový porcelán 21 479 2 739 127,5 21 041 3 522 167,4 18 883 3 332 176,5 11 245 2 254 200,4
Užitková keramika 2 180 91 41,9 1 997 92 46,0 2 157 109 50,3 1 489 83 55,6
Ozdobný a figurální porcelán
a keramika
756 102 135,1 641 94 146,8 479 77 161,7 399 59 147,0
Celkem 24 415 2 932   23 679 3 708   21 519 3 518   13 133 2 395  

Průměrné ceny užitkového porcelánu a keramiky

Vývoj průměrných cen užitkového porcelánu a keramiky

2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 17 977 1 665 56,8 16 240 1 492 40,2 14 326 1 186 33,7 8 128 61,9 742 31,0
Evropa - ostatní země 3 710 445 15,2 4 875 603 16,3 4 780 558 15,9 2 971 22,6 388 16,2
USA a Kanada 1 434 582 19,9 651 383 10,3 1 196 1 157 32,9 631 4,8 614 25,6
Ostatní země 1 295 240 8,2 1 913 1 229 33,1 1 216 617 17,5 1 404 10,7 652 27,2
Celkem 24 415 2 932 100,0 23 679 3 708 100,0 21 519 3 518 100,0 13 134 100,0 2 395 100,0

Vývoz užitkového porcelánu a keramiky podle teritorií

Struktura vývozu užitkového porcelánu a keramiky podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky a grafu došlo mezi roky 2006 a 2009 k výrazným změnám v zaměření vývozu. Vývoz do zemí Evropské unie a ostatních zemí Evropy se celkem snížil o 68,3 %. Naopak výrazně vzrostl vývoz do Ostatních zemí, a to o 171,1 %.

Největšími odběrateli v zemích Evropské unie jsou Německo, Slovensko, Švédsko a Rakousko. V ostatních zemích Evropy je to Rusko, kam směřovalo 86,9% objemu vývozu. U Ostatních zemí, vč. Spojených států a Kanady, směřoval vývoz do 55 zemí světa. Největšími odběrateli byli v roce 2009 Spojené státy, Spojené arabské emiráty, Libye a Ázerbájdžán.

Vývoz užitkového porcelánu je stejně jako vývoz užitkového skla a skleněných polotovarů pro bižuterii a bižuterie je velmi silně ovlivňován podstatně levnějším zbožím z Dálného východu.

Technická a zdravotnická keramika

Vývoz technické a zdravotnické keramiky celkem v roce 2009 byl 1 676,0 mil. Kč.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Technická keramika 6 770 529 23,4 5 858 549 23,3 4 460 481 23,0 3 690 13,6 392 23,4
Zdravotnická keramika 37 446 1 732 76,6 36 364 1 809 76,7 32 954 1 606 77,0 23 480 86,4 1 284 76,6
Celkem 44 216 2 261 100,0 42 222 2 358 100,0 37 414 2 087 100,0 27 170 100,0 1 676 100,0

Vývoz technické a zdravotnické keramiky podle sortimentu

Vývoj vývozu technické a zdravotnické keramiky podle sortimentu

Struktura vývozu technické a zdravotnické keramiky podle sortimentu v roce 2009 (Kč)

Na vývozu se v roce 2009 podílela zdravotnická keramika 76,6 % a technická keramika 23,4 %.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 33 999 1 674 74,0 36 205 1 955 82,9 31 166 1 708 81,8 23 490 86,5 1 415 84,4
Evropa - ostatní země 5 049 331 14,6 4 008 303 12,8 3 876 266 12,7 1 807 6,7 145 8,7
USA a Kanada 46 5 0,2 11 4 0,2 57 10 0,5 39 0,1 9 0,5
Ostatní země 5 122 251 11,1 1 998 97 4,1 2 316 103 4,9 1 834 6,8 107 6,4
Celkem 44 216 2 261 100,0 42 222 2 358 100,0 37 414 2 087 100,0 27 170 100,0 1 676 100,0

Vývoz technické a zdravotnické keramiky podle teritorií

Struktura vývozu technické a zdravotnické keramiky podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Podstatná část obou oborů je vyvážena do zemí Evropy. U zdravotnické keramiky byl v roce 2009 podíl vývozu do evropských zemí 92,4 % (do Evropské unie 82,7 %), u technické keramiky byl podíl vývozu 95,1 % (do Evropské unie 89,9 %). K největším odběratelům zdravotnické keramiky v Evropě patří Německo, Rakousko, Velká Británie,Polsko a Švýcarsko.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Technická keramika 6 770 529 78,2 5 858 549 93,7 4 460 481 107,9 3 690 392 106,2
Zdravotnická keramika 37 446 1 732 46,2 36 364 1 809 49,8 32 954 1 606 48,7 23 480 1 284 54,7
Celkem 44 216 2 261   42 222 2 358   37 414 2 087   27 170 1 676  

Průměrné ceny technické a zdravotnické keramiky

Struktura vývozu technické a zdravotnické keramiky podle teritorií v roce 2009 (Kč)

 

ANALÝZA DOVOZU SKLA A KERAMIKY V OBDOBÍ 2006 – 2009

Dovoz

Snížením poptávky poklesl dovoz výrobků a polotovarů sledovaných oborů skla a keramiky v roce 2009 proti roku 2008 o 1,933 mld.Kč. Dovoz celkem v roce 2009 byl 15,368 mld.Kč.

Ploché sklo

Dovoz sortimentu plochého skla se pravidelně od roku 2003 do roku 2007 zvyšoval. Od roku 2008 dovoz klesá. Mezi roky 2009 a 2008 se snížil o 7,2 %. Následující tabulka uvádí dovoz plochého skla podle sortimentních skupin v letech 2006 až 2009.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Ploché sklo neopracované 226 461 3 254 42,0 222 741 3 697 43,8 214 017 3 224 39,6 216 321 75,5 2 803 37,0
Sklo bezpečnostní
tvrzené vrstvené
42 271 3 193 41,3 44 981 3 299 39,1 70 951 3 421 42,0 54 101 18,9 3 211 42,3
Jednotky izolační
z několika tabulí skla
5 826 268 3,5 7 178 369 4,4 6 986 275 3,4 5 725 2,0 256 3,4
Zrcadla skleněná i
zarámovaná zrcátka
zpětná
13 318 1 024 13,2 14 348 1 073 12,7 9 590 1 229 15,1 10 200 3,6 1 313 17,3
Celkem 287 875 7 738 100,0 289 247 8 437 100,0 301 544 8 149 100,0 286 347 100,0 7 583 100,0

Dovoz plochého skla podle sortimentu

Vývoj dovozu plochého skla podle sortimentu

Struktura dovozu plochého skla podle sortimentu v roce 2009 (t)

Struktura dovozu plochého skla podle sortimentu v roce 2009 (Kč)

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky (vyjádřeno v Kč) mimo zrcadel skleněných i zarámovaných zrcátek zpětných, poklesl dovoz u všech ostatních sortimentních skupin. Vyjádřeno v hmotných jednotkách zvýšil se dovoz plochého skla neopracovaného a zrcadel skleněných i zarámovaných zrcátek zpětných.

Nejvíce se na dovozu plochého skla ve hmotě podílí dovoz plochého skla neopracovaného (87,5 % tvoří float) se 75,5 %. Výše dovozu je dána zpracovatelskými kapacitami v České republice.

Na dovozu, vyjádřeno v Kč, se s 42,3 % podílí sklo bezpečnostní tvrzené vrstvené následováno plochým sklem neopracovaným s 37,0 %.

Následující tabulka uvádí vývoj průměrných cen jednotlivých skupin sortimentu.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Ploché sklo neopracované 226 461 3 254 14,4 222 741 3 697 16,6 214 017 3 224 15,1 216 321 2 803 13,0
Sklo bezpečnostní
tvrzené vrstvené
42 271 3 193 75,5 44 981 3 299 73,3 70 951 3 421 48,2 54 101 3 211 59,3
Jednotky izolační
z několika tabulí skla
5 826 268 46,0 7 178 369 51,3 6 986 275 39,3 5 725 256 44,7
Zrcadla skleněná i
zarámovaná zrcátka
zpětná
13 318 1 024 76,9 14 348 1 073 74,8 9 590 1 229 128,2 10 200 1 313 128,7
Celkem 287 875 7 738   289 247 8 437   301 544 8 149   286 347 7 583  

Průměrné ceny plochého skla

Struktura dovozu plochého skla podle sortimentu v roce 2009 (Kč)

Do České republiky bylo v roce 2009 ploché sklo dováženo (vyjádřeno v Kč) z 92,2 % ze zemí Evropské unie. Největšími dovozci jsou Belgie, Německo, Francie a Polsko. Z Ostatních zemí je největším dovozcem Čína s 67,1 % (cca 298,0 mil.Kč)

2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 276 916 6 825 88,2 271 444 7 465 88,5 283 702 7 431 91,0 275 803 93,6 6 989 92,2
Evropa ostatní země 1 769 68 0,9 2 362 56 0,7 1 152 32 0,4 553 0,2 14 0,2
USA a Kanada 3 318 482 6,2 1 648 264 3,1 1 304 64 0,8 9 236 3,1 136 1,8
Ostatní země 5 872 364 4,7 13 793 652 7,7 15 350 639 7,8 9 236 3,1 444 5,9
Celkem 287 875 7 738 100,0 289 247 8 437 100,0 301 508 8 167 100,0 294 808 100,0 7 583 100,0

Dovoz plochého skla podle teritorií

Struktura dovozu plochého skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Obalové sklo

Dovoz obalového skla v roce 2009 byl 1 186,0 mil.Kč. Od roku 2007 dovoz tohoto sortimentu pravidelně roste. V následující tabulce je uvedeno zaměření dovozu podle teritorií.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 83 332 915 98,7 77 709 897 96,8 80 178 903 92,2 96 112 93,8 1 107 93,3
Evropa ostatní země 697 8 0,8 1 909 19 2,1 6 327 64 6,5 6 010 5,9 65 5,5
USA a Kanada 4 1 0,1 355 3 0,4 1 1 0,1 2 0,0 1 0,1
Ostatní země 105 4 0,4 79 7 0,8 377 11 1,1 363 0,4 13 1,1
Celkem 84 137 928 100,0 80 053 926 100,0 86 883 979 100,0 102 487 100,0 1 186 100,0

Dovoz obalového skla podle teritorií

Struktura dovozu obalového skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Dovoz stejně jako vývoz je určován charakterem použití sortimentu obalového skla. V roce 2009 bylo 93,3 % dovozu realizováno ze zemí Evropské unie. Největšími dovozci byli Německo (30,0 %), Slovensko (27,9 %) a Polsko (16,2 %).

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Evropská unie 83 332 915 11,0 77 709 897 11,5 80 178 903 11,3 96 112 1 107 11,5
Evropa ostatní země 697 8 11,2 1 909 19 10,1 6 327 64 10,1 6 010 65 10,8
USA a Kanada 4 1 333,3 355 3 9,3 1 1 642,9 2 1 470,6
Ostatní země 105 4 33,4 79 7 89,9 377 11 29,9 363 13 35,9
Celkem 84 137 928   80 053 926   86 883 979   102 487 1 186  

Průměrné ceny obalového skla

Vývoj průměrných cen obalového skla

Ostatní sklo

Dovoz ostatního skla v roce 2009 byl 1 637,3 mil.Kč. V následující tabulce je uveden dovoz ostatního skla v letech 2006 až 2009 podle jednotlivých skupin sortimentu.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Technické sklo 34 679 1 149 36,8 11 809 540 18,2 1 791 263 14,9 1 429 1,3 140 8,6
Dlaždice, desky, cihly 13 456 292 9,4 10 205 320 10,8 12 303 376 21,3 8 650 7,7 276 16,8
Laboratorní sklo 162 48 1,5 225 55 1,8 246 56 3,2 2 988 2,7 60 3,7
Skleněné polotovary
pro bižuterii
1 727 615 19,7 2 333 573 19,3 1 574 282 16,0 1 823 1,6 327 20,0
Ostatní sklo 77 123 1 014 32,5 83 750 1 476 49,8 85 890 785 44,6 97 410 86,7 834 50,9
Celkem 127 147 3 118 100,0 108 322 2 963 100,0 101 804 1 761 100,0 112 299 100,0 1 637 100,0

Dovoz ostatního skla podle sortimentu

Vývoj dovozu ostatního skla podle sortimentu

Struktura dovozu ostatního skla v roce 2009 (Kč)

V následující tabulce je uveden vývoz ostatního skla podle teritorií.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 107 192 2 265 72,6 96 117 2 085 70,4 94 319 1 371 77,9 107 923 96,1 1 298 79,3
Evropa - ostatní země 820 57 1,8 690 85 2,9 256 37 2,1 81 0,1 15 0,9
USA a Kanada 44 34 1,1 18 35 1,2 25 21 1,2 148 0,1 43 2,6
Ostatní země 19 091 764 24,5 11 497 759 25,6 7 205 332 18,9 4 147 3,7 281 17,2
Celkem 127 147 3 118 100,0 108 322 2 963 100,0 101 804 1 761 100,0 112 299 100,0 1 637 100,0

Dovoz ostatního skla podle teritorií

Struktura dovozu ostatního skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

V roce 2009 bylo 79,3 % dovozu ze zemí Evropské unie a 17,2 % z Ostatních zemí. Dovoz je realizován z různých zemí podle sortimentu. V roce 2009 byli největšími dovozci technického skla Německo, Francie, Čína a Thai-wan, laboratorního skla Německo, Spojené státy americké, Velká Británie, Indie a Čína, dlaždic, desek a cihel ze skla Belgie, Německo, Itálie a Čína, skleněných polotovarů pro bižuterii Rakousko, Německo, Slovensko, Francie, Čína a Indie a ověsů Rakousko, Slovensko, Turecko, Čína a Egypt.

Pro doplnění je uvedena tabulka a graf vývoje průměrných cen.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Technické sklo 34 679 1 149 33 11 809 540 46 1 791 263 147 1 429 140 98
Dlaždice, desky, cihly 13 456 292 22 10 205 320 31 12 303 376 31 8 650 276 32
Laboratorní sklo 162 48 293 225 55 243 246 56 228 2 988 60 20
Skleněné polotovary
pro bižuterii
1 727 615 356 2 333 573 245 1 574 282 179 1 823 327 179
Ostatní sklo 77 123 1 014 13 83 750 1 476 18 85 890 785 9 97 410 834 9
Celkem 127 147 3 118   108 322 2 963   101 804 1 761   112 299 1 637  

Průměrné ceny ostatního skla

Vývoj průměrných cen ostatního skla

Skleněná vlákna a výrobky z nich

V roce 2009 se do České republiky dovezlo skleněných vláken a výrobků z nich za 1 615,2 mil.Kč.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 37 073 2 205 85,6 37 832 2 058 74,5 37 410 1 829 77,8 29 378 72,5 1 202 74,4
Evropa ostatní země 1 207 85 3,3 2 369 165 6,0 1 510 123 5,2 3 679 9,1 119 7,4
USA a Kanada 417 127 4,9 557 134 4,8 512 101 4,3 218 0,5 17 1,0
Ostatní země 3 541 160 6,2 10 313 404 14,6 8 696 298 12,7 7 270 17,9 278 17,2
Celkem 42 238 2 577 100,0 51 071 2 761 100,0 48 128 2 351 100,0 40 545 100,0 1 615 100,0

Dovoz skleněných vláken a výrobků z nich podle teritorií

Struktura dovozu skleněných vláken a výrobků z nich podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Podíl zemí Evropské unie na dovozu byl 74,4 %. Největšími dovozci jsou Německo, Polsko a Francie. Z ostatních zemí Evropy jsou to Rusko a Bělorusko. Zvýšil se podíl dovozu Ostatních zemí z 6,2 % v roce 2006 na 17,2 % v roce 2009 . Největšími dovozci v roce 2009 byli Čína, Mexiko, Spojené státy a Thaj-wan.

Následující tabulka uvádí

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Evropská unie 37 073 2 205 59,5 37 832 2 058 54,4 37 410 1 829 48,9 29 378 1 202 40,9
Evropa ostatní země 1 207 85 70,6 2 369 165 69,7 1 510 123 81,1 3 679 119 32,3
USA a Kanada 417 127 303,7 557 134 239,5 512 101 198,2 218 17 76,1
Ostatní země 3 541 160 45,1 10 313 404 39,2 8 696 298 34,3 7 270 278 38,3
Celkem 42 238 2 577   51 071 2 761   48 128 2 351   40 545 1 615  

Průměrné ceny skleněných vláken a výrobků z nich

Vývoj průměrných cen skleněných vláken a výrobků z nich

Užitkové sklo

Dovoz užitkového skla v roce 2009 činil 1 407,1 mil. Kč.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 24 134 1 233 78,3 11 131 1 239 77,5 10 861 1 272 78,6 20 018 67,8 1 082 76,9
Evropa ostatní země 833 18 1,2 1 761 39 2,4 2 244 46 2,9 1 485 5,0 31 2,2
USA a Kanada 13 3 0,2 32 5 0,3 55 7 0,4 17 0,1 3 0,2
Ostatní země 7 996 321 20,4 7 901 317 19,8 7 793 293 18,1 7 996 27,1 291 20,7
Celkem 32 975 1 575 100,0 20 825 1 600 100,0 20 953 1 618 100,0 29 517 100,0 1 407 100,0

Dovoz užitkového skla podle teritorií

Struktura dovozu užitkového skla podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Největší podíl dovozu (76,9 %) je realizován ze zemí Evropské unie. Největšími dovozci jsou Německo, Slovensko, Polsko, Bulharsko a Francie. Z Ostatních zemí (20,7 % dovozu celkem) byli v roce 2009 největšími dovozci Čína (164,8 mil. Kč) a Turecko (88,3 mil. Kč).

V následující tabulce je uveden vývoj průměrných cen dovozu užitkového skla.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Evropská unie 24 134 1 233 51,1 11 131 1 239 111,3 10 861 1 272 117,1 20 018 1 082 54,0
Evropa ostatní země 833 18 21,8 1 761 39 22,0 2 244 46 20,6 1 485 31 20,9
USA a Kanada 13 3 240,6 32 5 165,6 55 7 128,2 17 3 191,9
Ostatní země 7 996 321 40,1 7 901 317 40,1 7 793 293 37,6 7 996 291 36,4
Celkem 32 975 1 575   20 825 1 600   20 953 1 618   29 517 1 407  

Průměrné ceny užitkového skla

Vývoj průměrných cen užitkového skla

Užitkový porcelán a keramika

V roce 2009 byl do České republiky dovezen užitkový porcelán a keramika v hodnotě 1 044,6 mil. Kč.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Užitkový porcelán 11 436 765 58,3 19 655 794 57,0 11 766 733 55,5 8 303 42,7 543 51,9
Užitková keramika 11 891 404 30,8 10 454 413 29,6 11 270 416 31,5 8 095 41,6 342 32,8
Ozdobný a figurální porcelán
a keramika
2 579 143 10,9 3 124 187 13,4 3 503 172 13,0 3 051 15,7 160 15,3
Celkem 25 906 1 312 100,0 33 233 1 394 100,0 26 539 1 321 100,0 19 448 100,0 1 045 100,0

Dovoz užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu

Vývoj dovozu užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu

Struktura dovozu užitkového porcelánu a keramiky podle sortimentu v roce 2009 (Kč)

Na dovozu sortimentu tohoto oboru se podílí užitkový porcelán 51,9 %, užitková keramika 32,8 % a ozdobný a figurální porcelán a keramika 15,3 %.

2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 12 665 855 65,2 19 179 851 61,0 10 611 741 56,1 7 448 38,3 576 55,2
Evropa - ostatní země 657 26 2,0 509 12 0,9 422 11 0,8 293 1,5 10 0,9
USA a Kanada 2 1 0,1 2 1 0,1 1 0 0,0 13 0,1 2 0,2
Ostatní země 12 583 430 32,8 13 543 531 38,1 15 506 568 43,0 11 697 60,1 457 43,7
Celkem 25 906 1 312 100,0 33 233 1 394 100,0 26 539 1 321 100,0 19 451,1 100,0 1 045 100,0

Dovoz užitkového porcelánu a keramiky podle teritorií

Struktura dovozu užitkového porcelánu a keramiky podle teritorií v roce 2009 (Kč)

Dovoz ze zemí Evropské unie se podílí na dovozu celkem 55,2 %. Největším dovozcem je Německo, které se podílí na dovozu z Evropské unie 67,0 % (386,1 mil.Kč).

Ostatní země se podílí na dovozu 43,7 %. Největším dovozcem je Čína, která se podílí na dovozu z Ostatních zemí 82,5 % (377,1 mil.Kč).

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné ceny užitkového porcelánu a keramiky.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Užitkový porcelán 11 436 765 66,9 19 655 794 40,4 11 766 733 62,3 8 303 543 65,3
Užitková keramika 11 891 404 34,0 10 454 413 39,5 11 270 416 36,9 8 095 342 42,3
Ozdobný a figurální porcelán
a keramika
2 579 143 55,4 3 124 187 59,8 3 503 172 49,1 3 051 160 52,4
Celkem 25 906 1 312   33 233 1 394   26 539 1 321   19 448 1 045  

Průměrné ceny užitkového porcelánu a keramiky

Vývoj průměrných cen užitkového porcelánu a keramiky

Technická a zdravotnická keramika

Dovoz technické a zdravotnické keramiky v roce 2009 byl 895,0 mil. Kč.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Technická keramika 5 437 359 35,9 4 991 468 37,7 5 343 395 35,7 4 143 24,9 279 31,2
Zdravotnická keramika 13 206 641 64,1 16 740 773 62,3 15 085 710 64,3 12 502 75,1 616 68,8
Celkem 18 643 1 000 100,0 21 731 1 240 100,0 20 429 1 104 100,0 16 645 100,0 895 100,0

Dovoz technické a zdravotnické keramiky podle sortimentu

Vývoj dovozu technické a zdravotnické keramiky podle sortimentu

Struktura dovozu technické a zdravotnické keramiky v roce 2009 (Kč)

Na dovozu se v roce 2009 podílela zdravotnická keramika 68,8 % a technická keramika 31,2 %.

2006 2007 2008 2009
  Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
mil. Kč podíl
(%)
Netto
(t)
podíl
(%)
mil. Kč podíl
(%)
Evropská unie 14 492 831 83,1 15 798 994 80,1 14 455 852 77,1 10 966 64,8 605 67,6
Evropa - ostatní země 378 44 4,4 491 89 7,2 909 61 5,5 773 4,6 36 4,0
USA a Kanada 150 19 1,9 34 36 2,9 23 29 2,6 2 0,0 22 2,5
Ostatní země 3 623 106 10,6 5 409 121 9,8 5 042 163 14,8 5 175 30,6 232 25,9
Celkem 18 643 1 000 100,0 21 731 1 240 100,0 20 429 1 104 100,0 16 915 100,0 895 100,0

Dovoz technické a zdravotnické keramiky podle teritorií

Struktura dovozu technické a zdravotnické keramiky podle teritorií v roce 2009 (Kč)

V roce 2009 se dovoz ze zemí Evropské unie podílel na dovozu technické keramiky z 76,8 %. Největším dovozcem je Německo. U zdravotnické keramiky byl podíl dovozu ze zemí Evropské unie 75,6 %. Největšími dovozci jsou Polsko, Německo a Španělsko. Z Ostatních zemí, jejichž podíl na celkovém dovozu zdravotnické keramiky je 19,0 % jsou největšími dovozci tohoto sortimentu Čína a Turecko.

Text je doplněn tabulkou a grafem průměrných cen.

  2006 2007 2008 2009
  Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Netto
( t )
mil.Kč cena
(tis.Kč/t)
Technická keramika 5 437 359 66,1 4 991 468 93,7 5 343 395 73,9 4 143 279 67,3
Zdravotnická keramika 13 206 641 48,5 16 740 773 46,2 15 085 710 47,0 12 502 616 49,3
Celkem 18 643 1 000   21 731 1 240   20 429 1 104   16 645 895  

Průměrné ceny technické a zdravotnické keramiky

Vývoj průměrných cen technické a zdravotnické keramiky

 

 


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.