Slovo prezidenta

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2008 / Slovo prezidenta

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR - prezident

Vážení přátelé,Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydává"Výroční zprávu – Sklářský a keramický průmysl České republiky – rok 2008", ve které chceme veřejnost seznámit s hlavními ekonomickými ukazateli sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 2008 a s trendy v jeho vývoji v období 2003 – 2008. Ve výroční zprávě také naleznete informace o tom, jak může používání některých výrobků ze skla a keramiky významně přispět ke snížení spotřeby energie a s tím souvisejícím objemem emisí CO

2

v navazujících odvětvích průmyslu. Mohou tak přispět k cíli v Evropské unii snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020. Součástí zprávy je i kapitola zabývající se činností Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.Sklářský a keramický průmysl je proexportně orientovaným odvětvím. Svým aktivním saldem 26,19 mld. Kč v roce 2008 významně posílil obchodní bilanci zahraničního obchodu celého českého zpracovatelského průmyslu. K udržení této pozice je nutná neustálá aktivita a inovační politika na poli výrobním a obchodním. Vývoj v jednotlivých oborech ukazuje, že se stále více prosazují výrobky s vysokou přidanou hodnotou.Všechny obory sklářského průmyslu se v roce 2008 vyrovnávaly a v roce 2009 stále musejí vyrovnávat s dopady hospodářské krize. Sklářský a keramický průmysl je stávajícím ekonomickým vývojem velmi ohrožen, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky. Firmy sklářského a keramického průmyslu musí stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitné informace.Ing. Petr Mazzolini
prezident Asociace

Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident

      Petr MazzoliniViceprezidenti

      Radislav Feix, Ludvík Jan Rys, Jaroslav SeifrtČlenové představenstva

      Vlastimil Argman (do 13. 5. 2008), Petr Beránek, Zdeněk Bicek (do 13. 5. 2008), Miloslav Hambálek (od 25. 9. 2008),


      Lubomír Hnilička (od 13. 5. 2008), Svatopluk Kudláč (od 13. 5. 2008), Pavel Kusý, Luis Sergio Castro Landa (do 31. 7. 2008),


      Marcello Montisci (do 13. 5. 2008), Jan Štefl (od 13. 5. 2008), Pavel WurzelDozorčí rada

      Jaroslav Přerost, Vlastimil Bažant, Stanislav Kasa


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.