Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2008 / Postavení sklářského a keramického průmyslu v České republice

Průmysl skla a keramiky je tradiční součástí zpracovatelského průmyslu v České republice.

Průmysl skla a keramiky je, podle Standardní klasifikace produkce vydané Českým statistickým úřadem, sledován a vykazován jako součást sekce D - Zpracovatelský průmysl, v subsekci DI, Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, která je totožná s oddílem 26 (OKEČ)*) s názvem Ostatní nekovové minerální výrobky a související práce.

*) OKEČ odpovídá NACE - Všeobecná statistická klasifikace ekonomických činností v kontextu Evropské unie. NACE má však odlišné kódy. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků má kód 23.

OKEČ 26 Ostatní nekovové minerální výrobky a související práce (dále jen průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot) slučuje výroby skla, keramiky a stavebních hmot různých typů a rozličného užití. Výroba těchto komodit má v České republice dlouholetou tradici a vysokou úroveň.

Členění činností průmyslu skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot (OKEČ 26) je následující:

  • 26.1 Výroba skla a skleněných výrobků
  • 26.21 – 26.25 Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků, kromě výrobků pro stavebnictví
  • 26.3 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
  • 26.4 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
  • 26.5 Výroba cementu, vápna a sádry
  • 26.6 Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
  • 26.7 Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního přírodního kamene
  • 26.8 Výroba jiných nekovových minerálních výrobků

Obory 26.1 a 26.21 – 26.25 reprezentující výrobu skla, nežáruvzdorného keramického a porcelánového zboží jsou předmětem hodnocení této výroční zprávy.

V následujících tabulkách jsou uvedeny tržby, vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu jednotlivých subsekcí zpracovatelského průmyslu a je tak popsán jejich podíl v rámci českého zpracovatelského průmyslu v roce 2008. Tržby (tržby z průmyslové činnosti), vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu jsou uvedeny v běžných cenách. Zdroj: Český statistický úřad, data dostupná k 15. 7. 2009.

Celkový objem tržeb zpracovatelského průmyslu v České republice v roce 2008 činil 2 846,40 mld. Kč (v roce 2007 činily tržby 2 901,88 mld. Kč). Celá subsekce DI (průmysl skla, keramiky a stavebních hmot) s tržbami 131,90 mld. Kč se podílela na tržbách zpracovatelského průmyslu podílem 4,6 %.

 

  Tržby 2008
(mld. Kč)
Podíl
(%)
DA Výroba potravinářských výrobků a nápojů 251,48 8,8
DB Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 45,83 1,6
DC Výroba usní a výrobků z nich 4,27 0,2
DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 44,56 1,6
DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 95,13 3,3
DF Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 121,87 4,3
DG Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 150,30 5,3
DH Výroba pryžových a plastových výrobků 186,03 6,5
DI Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 131,90 4,6
DJ Výroba základ. kovů, hut. a kovodělných výrobků 412,98 14,5
DK Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 282,90 9,9
DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 466,05 16,4
DM Výroba dopravních prostředků a zařízení 560,90 19,7
DN Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 92,20 3,2
D Zpracovatelský průmysl 2 846,40 100,0

 

Struktura tržeb subsekcí zpracovatelského průmyslu v roce 2008

V následující tabulce jsou seřazeny jednotlivé subsekce zpracovatelského průmyslu podle výše meziroční změny tržeb dosažené mezi roky 2008 a 2007. Tyto meziroční změny jsou zde užity jako indikátory dynamiky růstu jednotlivých odvětví.

  Tržby 2007
(mld. Kč)
Tržby 2008
(mld. Kč)
Index 08/07
(%)
DF Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 97,09 121,87 125,5
DG Výroba chemických látek, přípravků a léčiv 145,98 150,30 103,0
DJ Výroba základ.kovů, hut. a kovodělných výrobků 412,73 419,98 101,8
DN Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 90,89 92,20 101,4
DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 462,59 466,05 100,7
DA Výroba potravinářských výrobků a nápojů 252,44 251,48 99,6
DK Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 285,37 282,90 99,1
D Zpracovatelský průmysl 2 901,88 2 846,40 98,1
DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk 100,00 95,13 95,1
DI Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 138,80 131,90 95,0
DM Výroba dopravních prostředků a zařízení 600,69 560,90 93,4
DH Výroba pryžových a plastových výrobků 199,95 186,03 93,0
DC Výroba usní a výrobků z usní 4,60 4,27 92,8
DB Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 55,03 45,83 83,3
DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 55,73 44,56 80,0

 

Dynamika prodeje podle jednotlivých subsekcí zpracovatelského průmyslu

Tabulka Dynamika prodeje podle jednotlivých subsekcí zpracovatelského průmyslu dokumentuje stagnaci nebo pokles tržeb v jednotlivých subsekcích zpracovatelského průmyslu vlivem hospodářské krize. Výjimkou je DF Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy, kde se výrazně promítl růst cen výrobků.

Průmyslu skla, keramiky a stavebních hmot (DI) se snížili tržby ve sledovaném období o 5 %.

Následující tabulka uvádí údaje o vývozu, dovozu a saldu zahraničního obchodu dosažené ve zpracovatelském průmyslu v roce 2008. Jednotlivá odvětví jsou seřazena podle hodnoty salda zahraničního obchodu.

  Vývoz
(mld. Kč)
Vývoz
(%)
Dovoz
(mld. Kč)
Dovoz
(%)
Saldo ZO
(mld. Kč)
DG Výroba chemických látek, příprava léčiv 143,45 6,1 238,35 11,2 -94,90
DF Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 29,68 1,3 49,20 2,3 -19,52
DA Výroba potravinářských výrobků a nápojů 80,97 3,4 100,09 4,7 -19,12
DC Výroba usní a výrobků z usní 11,83 0,5 21,76 1,0 -9,93
DB Výroba textilí, textilních a oděvních výrobků 71,73 3,0 76,05 3,6 -4,32
DJ Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 315,01 13,3 318,65 14,9 -3,64
DH Výroba pryžových a plastových výrobků 112,18 4,7 112,00 5,3 0,18
DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru;vydavatelství a tisk 65,56 2,8 63,33 3,0 2,23
DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 29,84 1,3 15,93 0,7 13,91
DI Výroba ostatních nekovových materiálů 61,74 2,6 35,32 1,7 26,42
DN Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený *) 82,59 3,5 53,39 2,5 29,20
DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 618,46 26,1 557,33 26,1 61,13
DK Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 305,03 12,9 238,52 11,2 66,51
DM Výroba dopravních prostředků a zařízení 440,86 18,6 252,44 11,8 188,42
D Zpracovatelský průmysl 2 368,93 100,0 2 132,36 100,0 236,57

*) není zahrnuta recyklace druhotných surovin

Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu zpracovatelského průmyslu


Struktura dovozu subsekcí zpracovatelského průmyslu v roce 2008

Z výše uvedené tabulky a grafů je patrné významné postavení průmyslu skla, keramiky a stavebních hmot (subsekce DI) z pohledu výše jeho příspěvku k aktivní bilanci zahraničního obchodu českého zpracovatelského průmyslu. Svým aktivním saldem ve výši 26,42 mld. Kč se průmysl skla, keramiky a stavebních hmot řadí mezi osm odvětví zpracovatelského průmyslu, která vykazují aktivní saldo.

Průmysl skla a keramiky

V následující kapitole „Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 2003 – 2008“ je hlouběji rozebrán a popsán, a to v oborovém členění, sklářský a keramický průmysl jako součást českého zpracovatelského průmyslu, která odpovídá charakteristickému zaměření činností organizací sdružených v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR. Pro pochopení vztahů mezi zpracovatelským průmyslem, průmyslem skla, keramiky a stavebních hmot a sklářským (subsekce DI) a keramickým průmyslem je dále uvedena vysvětlující tabulka.


2008 Tržby Vývoz Dovoz Saldo ZO
Průmysl skla a keramiky        
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny) 48,74 43,77 17,58 26,19
Podíl v subsekci DI (%) 36,95 70,89 49,77 x
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%) 1,71 1,85 0,82 x
Subsekce DI        
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny) 131,90 61,74 35,32 26,42
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%) 4,63 2,61 1,66 x
Zpracovatelský průmysl        
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny) 2 846,40 2 368,93 2 132,36 236,57
Průmysl skla a keramiky ve zpracovatelském průmyslu

RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.