Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Hlavní stránka / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2008 / Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) a členem Stálého výboru evropských sklářských průmyslů (Comitée Permanent des Industries du Verre Européennes, dále jen CPIV).

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen Asociace) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací, odborných škol, výzkumných ústavů a vydavatelství odborných časopisů. Členy Asociace jsou i Svaz výrobců bižuterie a Česká sklářská společnost. Svazu výrobců bižuterie a České sklářské společnosti jsou věnovány samostatné část této kapitoly.

Činnost Asociace je zaměřena zejména na podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy, organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů, racionální využití tuzemských surovin, řešení ekologických problémů, zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv, zajišťování databáze pro strategické rozhodování svých členů, činnosti při vyhledávání zahraničních partnerů, koordinaci výzkumu a vývoje ve sklářském a keramickém průmyslu ve spolupráci s odbornými školami a pracovišti, odbornou a finanční pomoc při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů a dále spoluřeší zaměření odborného školství.

 

Činnost Asociace v roce 2008

Činnost Asociace v roce 2008 od ledna do září plynule navazovala na aktivity roku 2007 v oblastech podpory konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu, životní prostředí a pracovněprávní záležitosti a zároveň byly realizovány samostatné projekty Asociace. Od září 2008 byla činnost poznamenána nepříznivým vývojem společností Bohemia Crystalex Trading, a.s. a Porcela Plus, a.s., který se přímo dotkl členů Asociace – Crystalex, a.s., Sklárny Bohemia, a.s., Karlovarský porcelán, a.s. a Concordia, a.s.

K 31. 12. 2008 měla Asociace 51 členů.

 

Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu

V roce 2008 pokračovaly aktivity Asociace z roku 2007 s cílem podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického průmyslu na tuzemském trhu i na mezinárodních trzích. Asociace jednala s odborem podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu o možnosti dodatečné státní podpory pro mezinárodní výstavy a veletrhy užitkového skla a porcelánu v roce 2008. Podporu se získat nepodařilo. Pokračovala iniciativa v oblasti ochrany chráněných obchodních známek užitkového skla a porcelánu. V době posilování Kč intervenovala Asociace za zastavení posilování Kč a rychlé zavedení eura u Z. Tůmy, guvernéra ČNB, M. Římana, ministra průmyslu a obchodu, M. Kalouska, ministra financí a J. Míla, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byl odeslán požadavek na českou účast na mezinárodních veletrzích v roce 2010:
GLASSTEC 2010 (Dűsseldorf, Německo), MIR STEKLA 2010 (Moskva, Rusko), CHINA GLASS (Šanghaj, Čína), AMBIENTE 2010 (Frankfurt nad Mohanem, Německo), MAISON et OBJECT (Paříž, Francie), MOSBUILD (Moskva, Rusko).


RSS kanál | XML Sitemap | Mapa webu | Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.