Vážení přátelé,


Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydává

"Výroční zprávu - Sklářský a keramický průmysl České republiky - rok 2007", ve které chceme veřejnost seznámit s hlavními ekonomickými ukazateli sklářského a keramického průmyslu ČR v roce 2007 a s trendy v jeho vývoji v období 2002 - 2007. V samostatné kapitole je rozebrán vývoz a dovoz tohoto průmyslu v letech 2006 a 2007. Součástí zprávy je i kapitola zabývající se činností Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Sklářský a keramický průmysl je proexportně orientovaným odvětvím. Svým aktivním saldem 31,237 mld. Kč v roce 2007 významně posiluje obchodní bilanci zahraničního obchodu celého českého zpracovatelského průmyslu. K udržení této pozice je nutná neustálá aktivita a inovační politika na poli výrobním a obchodním. Vývoj v jednotlivých oborech ukazuje, že se stále více prosazují výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Všechny obory sklářského a keramického průmyslu se musely v roce 2007 vyrovnávat se stále sílící konkurencí, zvyšováním cen energií a zpevňujícím kurzem české koruny. V roce 2008 a dalších letech bude čelit sklářský a keramický průmysl nadále se zvyšujícímu tlaku konkurence. Národohospodářské prognózy uvažují s dalším a průběžným zvyšováním cen energií. Velkou neznámou je také vývoj kurzu české koruny, a proto firmy sklářského a keramického průmyslu musí stále hledat cesty jak se orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou a jak posílit inovace ve výrobkové i v manažerské a obchodní strategii.

Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitné informace.

Ing. Petr Mazzolini
prezident AsociaceAsociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident Petr Mazzolini
Viceprezidenti Radislav Feix, Ludvík Jan Rys, Jaroslav Seifrt
Členové představenstva Vlastimil Argman, Petr Beránek, Zdeněk Bicek, Ota Horák (do 27. 11. 2007), Tomáš Hrabák (do 31. 1. 2007), Pavel Kusý, Luis Sergio Castro Landa,
Pavel Wurzel (od 1. 2. 2007), Marcello Montisci (od 27. 11. 2007)
Dozorčí rada Jaroslav Přerost, Vlastimil Bažant, Stanislav Kasa