Vážení přátelé,


Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydává "Výroční zprávu - Sklářský a keramický průmysl ČR - rok 2006", ve které chceme veřejnost seznámit s hlavními ekonomickými ukazateli sklářského a keramického průmyslu ČR v roce 2006 a s trendy v jeho vývoji v období 2001 - 2006. Zpráva je doplněna kapitolami zabývajícími se činností Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a vlivem sklářského a keramického průmyslu na životní prostředí.

Sklářský a keramický průmysl i v roce 2006 zůstává výrazně proexportně orientovaným odvětvím s významným a stálým příspěvkem 30,627 mld. Kč k aktivnímu saldu zahraničního obchodu zpracovatelského průmyslu. K udržení této pozice je nutná neustálá aktivita a inovativní politika na poli výrobním a obchodním. Vývoj v jednotlivých oborech sklářského a keramického průmyslu ukazuje, že se stále výrazněji prosazují výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Z toho pro sklářský a keramický průmysl vyplývá nejen nutná orientace na tyto výrobky, ale vzhledem ke stále probíhajícím změnám podmínek na trzích, kde na jedné straně přibývá nových evropských pravidel a směrnic, rostou ceny energií a na straně druhé se dramaticky mění poptávka, ať ovlivněna boomem ve stavebnictví nebo asijskými importy, bude vyžadovat i pružnost a rychlost našich manažerských rozhodnutí.

Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitečné informace.

Petr Mazzolini
prezident AsociaceAsociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident Petr Mazzolini
Viceprezidenti Radislav Feix, Ludvík Jan Rys, Jaroslav Seifrt
Členové představenstva Vlastimil Argman, Petr Beránek, Zdeněk Bicek, Ota Horák, Tomáš Hrabák, Pavel Kusý, Sergio Castro Landa
Dozorčí rada Jaroslav Přerost, Vlastimil Bažant, Stanislav Kasa