Vážení přátelé,

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydává

"Výroční zprávu - Sklářský a keramický průmysl ČR - rok 2005",

ve které chceme veřejnost seznámit s hlavními ekonomickými ukazateli sklářského a keramického průmyslu ČR v roce 2005 a s trendy v jeho vývoji v období 2000 - 2005.

I v roce 2005 sklářský a keramický průmysl obhájil svoji pozici výrazně proexportně orientovaného odvětví s významným a stálým příspěvkem k aktivnímu saldu zahraničního obchodu zpracovatelského průmyslu ve výši 31,082 mld.Kč.

V porovnání s rokem 2004 sklářský a keramický průmysl jako celek v roce 2005 stagnoval. Tržby a produktivita práce zůstaly téměř na úrovni roku 2004 a vývoz se zvýšil o 3,7 %.

Vývoj v jednotlivých oborech sklářského a keramického průmyslu ukazuje, že je nutná orientace na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, výrobková inovace a manažerská a obchodní strategie.

Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitečné informace.

Jan Lorenc
prezident Asociace


Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident Jan LORENC
Viceprezidenti Radislav FEIX, Jaroslav PŘEROST, Ludvík Jan RYS
Členové představenstva Petr Beránek, Olga Hofmannová, Martin Halakuc, Ota Horák, Pavel Kusý, Jiří Novák, Jaroslav Seifrt
Dozorčí rada Radim Nešpor, Jiří Kozubík, Radim Roška