Vážení přátelé,

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydává

"Výroční zprávu - Sklářský a keramický průmysl ČR - rok 2004",

ve které chceme veřejnost seznámit s hlavními ekonomickými ukazateli sklářského a keramického průmyslu ČR v roce 2004 a s trendy v jeho vývoji v období 1997 - 2004.

Průmysl skla a keramiky v roce 2004 dosáhl meziročního 12,4 % nárůstu produktivity práce (čisté tržby na zaměstnance). Oživení poptávky na zahraničních trzích se promítlo do dynamiky růstu vývozu, který se meziročně zvýšil o 11,5 %. I v roce 2004 sklářský a keramický průmysl obhájil svoji pozici výrazně proexportně orientovaného odvětví s významným a stálým příspěvkem k aktivnímu saldu zahraničního obchodu zpracovatelského průmyslu ve výši 28,482 mld. Kč.

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Potvrdil se předpoklad, že český průmysl skla a keramiky se zapojením do vysoce soutěživého ekonomického prostředí vyrovná.

Vývoj v jednotlivých oborech sklářského a keramického průmyslu však ukazuje, že je nutná orientace na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, výrobková inovace a manažerská a obchodní strategie.

Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitečné informace.

Jan Lorenc
prezident Asociace


Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident Jan LORENC
Viceprezidenti Radislav FEIX, Jaroslav PŘEROST, Ludvík Jan RYS
Členové představenstva Petr Beránek, Olga Hofmannová, Martin Halakuc, Ota Horák, Pavel Kusý, Jiří Novák, Jaroslav Seifrt
Dozorčí rada Radim Nešpor, Jiří Kozubík, Radim Roška