Vážení přátelé,

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vydává

"Výroční zprávu - Sklářský a keramický průmysl ČR - rok 2003"

V předkládané zprávě chceme veřejnost seznámit s výslednými hlavními obchodními a ekonomickými ukazateli průmyslu skla a keramiky v České republice v roce 2003 a dále také s hlavními trendy a souvislostmi ve vývoji sklářského a keramického průmyslu České republiky v období 1997 - 2003.

Průmysl skla a keramiky si v roce 2003 jako celek udržel svoji dosud nejvyšší produkční úroveň dosaženou v letech 2000 -2001 a dosáhl meziročního pěti procentního nárůstu své produktivity práce z prodeje proti roku 2002. V rámci zpracovatelského průmyslu České republiky dosahuje průmysl skla a keramiky stále jednu z relativně vyšších úrovní přidané hodnoty. I v roce 2003 obhájil svoji pozici výrazně proexportně orientovaného odvětví s významným a stálým příspěvkem k aktivnímu saldu zahraničního obchodu celého českého zpracovatelského průmyslu - v roce 2003 to byl příspěvek ve výši 26,213 mld. Kč.

V letošním roce vstoupila Česká republika do Evropské unie. Potvrzují se předpoklady, že český průmysl skla a keramiky se s tímto plným zapojením do vysoce soutěživého ekonomického prostředí vyrovná. A to nejen díky svému již předchozímu rozsáhlému zapojení do výměny zboží s trhem Evropské unie, ale i některým dalším konkurenčním výhodám, jako jsou silná zahraniční kapitálová účast v hlavních podnicích, výhody českého trhu práce a infrastruktury.

Tyto výhody se však v současnosti začínají zmenšovat a během času se podmínky s ekonomickým prostředím Evropské unie vyrovnají. Objevuje se hrozba narůstající vnější konkurence z východní Evropy a Asie, a to zvláště v produkci levnějších komodit. Sklářský a keramický průmysl v České republice musí proto hledat cesty, jak se v dalších letech orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou, tzn. posílení inovace jak ve výrobkové, tak v manažerské a obchodní strategii.

Věřím, že v naší výroční zprávě naleznete zajímavé a užitečné informace o sklářském a keramickém průmyslu České republiky.Jan Lorenc
prezident AsociaceAsociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident Jan LORENC
Viceprezidenti Vladimír FEIX, Jaroslav PŘEROST
Členové představenstva Jiří Götz, Ota Horák, Tomáš Hrabák, Jaroslav Křivánek, Jiří Novák, Ludvík Jan Rys, Jaroslav Seifrt, Jiří Zagora
Dozorčí rada Radim Nešpor, Olga Hofmannová, Zdeněk Blažek