Vážení přátelé,

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vydává

"Výroční zprávu - sklářský a keramický průmysl ČR - rok 2002".

V předkládané zprávě chceme veřejnost seznámit s ekonomickým vývojem průmyslu skla a keramiky v České republice v roce 2002 a jeho vývojem od roku 1997 a s faktory a souvislostmi, u kterých se předpokládá, že budou mít stále silnější vliv na vývoj českého průmyslu skla a keramiky. Dále pak uvádíme některé údaje umožňující porovnání sklářských průmyslů České republiky a Evropské unie a jejích vybraných členů. V neposlední řadě informujeme o činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Výsledky dosažené v roce 2002, ve srovnání s předcházejícími dvěma až třemi roky, z podhledu výše dosažených tržeb a zisků stagnovaly. Příčinami byla výrazná stagnace poptávky na důležitých evropských průmyslových trzích, pokles poptávek na spotřebitelských trzích v Evropě a Spojených státech amerických a zostření konkurence s vývozci skla a keramiky i z dosud netradičních zemí. Významný vliv také uplatnil trvající silný kurz české koruny.

V rámci zpracovatelského průmyslu České republiky si průmysl skla a keramiky zachovává z hlediska aktivní obchodní bilance pozici dlouhodobě úspěšného průmyslu.

Výhledově se objevují signály dalšího trvání nepříznivého, stagnujícího ekonomického prostředí. Pro jejich překonání a další rozvoj bude nutné hledat, vedle dosud úspěšných postupů i nové cesty ke zvyšování efektivity a produktivity. Mimořádně důležitým se stane obchodní prosazení inovativních produktů ze skla a keramiky.

Věřím, že ve výroční zprávě naleznete řadu zajímavých a užitečných informací o sklářském a keramickém průmyslu České republiky.Jan Lorenc
prezident AsociaceAsociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident Jan LORENC
Viceprezidenti Vladimír FEIX, Jaroslav PŘEROST
Členové představenstva Jiří Götz, Ota Horák, Tomáš Hrabák, Jarosla Křivánek, Jiří Novák, Ludvík Jan Rys, Jaroslav Seifrt, Jiří Zagora
Dozorčí rada Radim Nešpor, Olga Hofmannová, Zdeněk Blažek