Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vydává

"Výroční zprávu - sklářský a keramický průmysl ČR - rok 2001".

Cílem Výroční zprávy je seznámit veřejnost nejen s výsledky průmyslu skla a jemné keramiky v roce 2001 a jeho vývojem od roku 1991, ale i s činností a cíli Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a jejích členů.

V předcházejících letech se příznivé podmínky na trhu České republiky a zahraničních trzích výrazně promítly do hospodaření podniků průmyslu skla a jemné keramiky. Proti tomu v roce 2001, zejména v závěru roku, se posilování české koruny promítlo do poklesu hodnoty exportu. V odvětví, které je výrazně proexportně orientováno to znamenalo velmi citelné ztráty.

Ekonomický vývoj, zejména další posilování koruny v roce 2002, bude negativně ovlivňovat hospodaření podniků průmyslu skla a keramiky a bude znamenat pro mnoho z nich "boj o přežití".

I přes tuto skutečnost má sklářský a keramický průmysl České republiky předpoklady dalšího rozvoje.

Jan Lorenc
prezident Asociace

Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky

Prezident Jan LORENC
Viceprezidenti Vladimír FEIX, Jaroslav PŘEROST
Členové představenstva Zdeněk Blažek, Jiří Götz, Tomáš Hrabák, Radim Nešpor, Jiří Novák, Petr Prokop, Jaroslav Seifrt, Jiří Zagora
Dozorčí rada Vlastimil Dvořák, Olga Hofmannová, Martin Pečený